• Koester de regels van het spel, interview met Laura Werger

  © redactie website VVD Gouda

  17 oktober − Koester de regels van het spel Lees verder

 • Bijdrage VVD bij bespreking rapport ombudsman PWA-kazerne

  12 oktober − De VVD is blij dat de Goudse bewoners de weg hebben gevonden naar de Nationale ombudsman om het proces van de herbestemming van de PWA kazerne voor te leggen aan een neutrale partij. Uit het rapport blijkt deskundigheid, waarbij de VVD concludeert dat wij, net als 280 andere gemeenten in Nederland, blij kunnen zijn dat we aangesloten zijn bij dit instituut. Lees verder

 • Reactie VVD op actieprogramma tweede college Bergman/Tetteroo

  07 oktober − Op 5 oktober besprak de Raad het actieprogramma van het tweede college Bergman/Tetteroo. Over het algemeen is het geheel weinig concreet. De VVD is kritisch op dit programma en maakt de nodige kanttekeningen. Lees hier onze bijdrage terug. Lees verder

 • Otto Adrianus van der Want overleden

  14 september − Ons betrokken lid Otto Adrianus van der Want is overleden. Lees verder

 • De VVD kijkt vooruit

  06 september − De VVD kijkt nu vooruit. De formateur heeft ons gevraagd hoe we aankijken tegen de komende periode. Dat gesprek gaat de VVD open in. Toen de VVD brak met de voormalige coalitie beseften we dat, als een andere partner gevonden zou worden, we verder zouden gaan als oppositiepartij en onze plek in het college zouden verliezen. Die uitgangspositie is niet veranderd. Of de VVD straks een rol gaat spelen in de oppositie of misschien alsnog in beeld komt voor een coalitie maakt voor de inhoudelijke koers niet uit. Er zijn de laatste periode zaken blijven liggen die nu serieus opgepakt moeten worden. Lees verder

 • Charlotte Defesche verlaat de politiek

  18 augustus − Raadslid Charlotte Defesche verlaat de Goudse politiek. Lees verder

 • Nadere toelichting op het door fractie genomen besluit om per direct uit de coalitie te stappen.

  05 juli − Nadere toelichting op het door fractie genomen besluit om per direct uit de coalitie te stappen. Lees verder

 • Persbericht

  30 juni − De fractie van de VVD heeft na rijp beraad besloten uit de coalitie te stappen. De aanleiding is de motie "instandhouding opvoedrelaties" van 22 juni j.l. die door enkele coalitiepartijen gesteund is in de wetenschap dat de inhoud onuitvoerbaar was. Met de coalitiepartners was afgesproken dat we moties niet zouden steunen die door de wethouder afgeraden werden zoals in dit geval vanwege de onuitvoerbaarheid. Hierdoor ziet de VVD geen constructieve samenwerking met deze partijen voor de resterende periode. De VVD beseft dat dit voor Gouda een ingrijpend besluit is en de VVD betreurt dit. De VVD is van mening dat wethouder Laura Werger op uitstekende wijze haar portefeuille vorm en inhoud geeft, in het belang van de stad en met respect voor de verschillen tussen de coalitiepartners. Fractie VVD Gouda Lees verder

 • Opinie: zachte heelmeesters

  17 juni − Dinsdag 7 juni verscheen er een artikel over de onrust rond het door de gemeente Gouda ingestelde samenscholingsverbod in de wijk Goverwelle. Er zijn al langer problemen in de wijk Goverwelle en de VVD heeft samen met enkele andere partijen herhaaldelijk gevraagd om hard op te treden tegen de jeugd die zich daar steeds vaker misdraagt. Eerdere maatregelen met bijvoorbeeld cameratoezicht hadden tijdelijk effect, maar zoals steeds weer blijkt: de kern wordt niet weggenomen. Zoals de VVD al eerder stelde: “onkruid haal je alleen maar weg met wortel en al”. Lees verder

 • Reactie VVD op afvalinzameling

  15 juni − Afgelopen week is in de gemeenteraad gesproken over een nieuwe manier van afval inzamelen. Door de inwoners van Gouda te laten betalen voor het restafval, is de verwachting dat inwoners meer afval gaan scheiden (glas, papier, gft, plastic) zodat ze nog maar weinig restafval aanbieden. Een gemiddeld gezin zou op jaarbasis 17 euro kunnen besparen. De VVD is het eens met de voorgestelde wijze van afval inzamelen, maar de gemiddelde besparing is voor de VVD te laag om een echte prikkel te zijn. Lees verder

 • Vooruit met het sociaal domein

  07 juni − Gouda heeft het eerste jaar van de decentralisatie van het Sociale Domein goed doorstaan. Nu wordt het zaak om door te pakken en de filosofie achter de decentralisaties nog verder in de praktijk te brengen. Lees verder

 • Twee jaar coalitie

  © Ronald Verkuijl

  02 juni − De VVD Gouda heeft de laatste twee jaar deel uit mogen maken van een coalitie die door velen als “links” zal worden bestempeld. De VVD was initieel verrast door de meer linkse insteek van de rest van de coalitiepartijen, maar concludeert dat er nu een heel belangrijke taak ligt voor de fractie en de wethouder om het bestuur van de stad toch vooral “voor iedereen” te houden. De VVD heeft zich in deze periode om die reden vooral ingezet om grote (geldverslindende) uitschieters te voorkomen, innovatie te stimuleren en waar nodig aan de noodrem te trekken. Lees verder

 • Wensen en bedenkingen vestiging asielzoekerscentrum in de vm. PWA-Kazerne

  © AZC

  11 mei − Wensen en bedenkingen vestiging asielzoekerscentrum in de vm. PWA-Kazerne Lees verder

 • Laadpalen

  09 mei − De aanhouder wint! Al in mei 2013 heeft de VVD vragen gesteld over het uitblijven van laadpalen voor elektrische auto’s in het openbaar gebied. In september 2015 heeft de VVD (samen met de Christen Unie) nogmaals vragen gesteld over laadpalen in de gemeente Gouda. Sinds eind april is duidelijk welke richting de gemeente gekozen heeft. Lees verder

 • Art. 38 vragen aan college inzake verkoop Ambachtsschool Graaf Florisweg

  14 april − Art. 38 vragen aan college inzake verkoop Ambachtsschool Graaf Florisweg Lees verder

 • Misbruik sociaal domein vraagt harde aanpak

  04 april − Misbruik sociaal domein vraagt harde aanpak Lees verder

 • Reactie VVD-fractie op resultaten lezersonderzoek Krant van Gouda naar gevaarlijke verkeerssituaties in Gouda.

  12 maart − Reactie VVD Gouda op lezersonderzoek naar gevaarlijke verkeerssituaties (Krant van Gouda) Lees verder

 • Veilig Gouda

  04 februari − We zijn goed bezig in Gouda. De berichten over bijvoorbeeld de beste binnenstad, de leukste bibliotheek, mooiste speeltuin en beste markt stapelen zich op en de stad probeert dat positieve sentiment breed te benutten. Maar helaas heeft al die positiviteit ook een keerzijde. Veiligheid is uit beeld geraakt in Gouda. Lees verder

 • Woonvisie VVD Gouda

  14 december − 2015 Woonvisie VVD Gouda Lees verder

 • PWA Kazerne

  08 juli − 2015 PWA Kazerne Lees verder