Drogredeneringen in de raad van Gouda

De logica van de besluitvorming in de Goudse raad is soms ver te zoeken. Wij van de VVD hebben begrip voor politieke partijen die andere keuzes maken dan de VVD. De vraag is of men die keuzes met steekhoudende argumenten maakt.

Het ging deze week in de raadsvergadering weer eens over de COA vluchtelingenboot die ligt afgemeerd in het Gouwekanaal. Kort samengevat: Die boot wordt vervangen door een groter exemplaar en hij blijft langer liggen dan aanvankelijk aan de Gouwenaars was voorgespiegeld. Omwonenden zijn boos en ongerust en de Gouwenaars draaien voor een deel van de kosten op.

Als de VVD voorstelt om transparant naar de omwonenden zijn voor de duur en omvang van de opvang voor hun deur is de kritiek in de raad niet van de lucht. Hoe durft de VVD om duidelijkheid en transparantie te vragen terwijl het oorlog is in de Oekraïne? 

Zeker, de oorlog in Oekraïne is een vreselijk drama en we moeten vluchtelingen uit Oekraïne ruimhartig opvangen.

Waar de meerderheid van de raadsleden aan voorbij gaat is het feit dat er op die COA boot geen enkele vluchteling uit Oekraïne te vinden is. De vluchtelingen uit Oekraïne verblijven namelijk in de Blokker-locatie aan de Antwerpseweg.

Volgt u het nog? Met zulke redeneringen maak je als raad niet bepaald een sterke indruk.

De VVD wil dat de Gouwenaars eerlijk en transparant over de opvang van vluchtelingen in Gouda worden ingelicht. De opvang van vluchtelingen is belangrijk genoeg om er zorgvuldig mee om te gaan. Laten we alstublieft met elkaar in debat blijven gaan met echte argumenten en niet met ronkende retorische symboliek.

Raadslid Paul Ruijgrok