Nieuws

 • Vonnis bestuursrechter: Gouda ging bij sloop Turfmarktkerk boekje te buiten

  De afgelopen dagen is de gemeente Gouda twee keer op de vingers getikt omtrent het dossier Turfmarktkerk. De rechtbank (en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State) is in beide gevallen van oordeel dat de gemeente onvoldoende oog gehand heeft voor de belangen van betrokkenen. VVD Gouda stuurt aan op een openbaar debat om met de voltallige gemeenteraad de (politieke) consequenties hiervan te bespreken. Een verandering van de bestuurscultuur is zeer nodig. Lees verder

 • Omdat vrijheid niet vanzelfsprekend is

  Tijdens de Nationale Herdenking herdenken wij allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Lees verder

 • Motie Realistisch Parkeerbeleid in Gouda, verworpen uit verachting van de auto.

  Hoe houden we Gouda bereikbaar en leefbaar? Dat is een vraag die nu volop speelt in de Goudse gemeenteraad. Enerzijds speelt het Verkeerscirculatieplan (VCP), waarover later meer. Anderzijds lopen we bij ongeveer alle ruimtelijke ontwikkelingen aan tegen (terechte) zorgen over parkeerbeleid en parkeervoorzieningen van onze inwoners. Als er zelfs gewerkt gaat worden met een norm van 0,15 parkeerplaats per woning, dan is het einde zoek. Genoeg reden dus om actie te ondernemen. Lees verder

 • “Dit rioolplan stinkt aan alle kanten”

  Paul Ruijgrok, fractievoorzitter van de VVD, zich vast in het Gemeentelijk Rioleringsplan. Hij stelde vele vragen en plaatste het onderwerp meerdere malen op de agenda van de Goudse gemeenteraad. Tijd voor een gesprek. Bronvermelding: Goudse Post 7/4 2021 Lees verder

 • Taart voor onze Goudse hulpdiensten!

  Taart voor onze Goudse hulpdiensten! Het zijn bijzondere tijden, vele mensen hebben het zwaar en leveren bijzondere prestaties in tijden van Covid-19. Dit geldt zeker voor de brandweer, ambulancedienst en politie. In de gemeenteraad en op de sociale media hebben wij meerdere malen dank en steun uitgesproken voor onze hulpdiensten. Wanneer het te gevaarlijk wordt en mensen een stap terug moeten doen, treden deze helden juist naar voren voor onze veiligheid. Lees verder

 • Ik wil mijn rioolgeld terug

  Het gemeentelijk spaarpotje voor het onderhoud van het riool zit vol. Het college ziet ruimte om de rioolheffing omlaag te doen. Zij doet dat in kleine stapjes over de komende 13 jaar. VVD wil dat er nu, in economisch moeilijke tijden, een eerste grotere stap van €200 per huishouden wordt gezet. Het geld is er. Het kan. Maar is er ook voldoende politieke wil om het te doen? Lees verder

 • Handhaven van de openbare orde in crisistijd

  Ongeregeldheden teisteren Nederland. In Gouda lijkt het, in verhouding tot sommige andere steden, relatief rustig. Toch moeten ordeverstoring, vandalisme en ander crimineel gedrag bestraft worden. En dat gebeurt. Er wordt hard gewerkt om de openbare orde weer te herstellen. Lees verder

 • Jaarwisseling 2020-2021 deel 3 - De kruitdampen zijn opgetrokken, een terugblik

  De kruitdampen zijn inmiddels weer opgetrokken. Ondanks een landelijk vuurwerkverbod is er toch weer voor een redelijk vermogen aan vuurwerk afgestoken. Is Nederland klaar voor een vuurwerkverbod, de afgelopen jaarwisseling duidt in ieder geval op veel weerstand. Het zal komend jaar vast weer onderdeel van de Raadsagenda zijn of worden. Voor nu een korte terugblik op de jaarwisseling 2020 - 2021. Lees verder

 • Vooruitblik 2021

  Het komende jaar staat voor de Goudse VVD-fractie in het teken van herstel. Waarbij we niet zomaar terug willen naar het oude normaal, waar waarin we het nieuwe normaal dichter bij de normen en waarden van onze partij willen brengen. We hebben tijdelijk een stuk van onze vrijheid ingeleverd en snakken ernaar om die weer terug te krijgen. Lees verder

 • Jaarwisseling 2020-2021 deel 2 - Vuurwerkmisbruik in Achterwillens en Korte Akkeren

  De spreekwoordelijke inkt van de beschouwing op de veiligheidssituatie bij de jaarwisseling 2020-2021 is nog nauwelijks opgedroogd, of de eerste forse incidenten dienen zich aan. Een explosie bij een fysiotherapiepraktijk in de Achterwillens waar vuurwerk niet wordt uitgesloten en een vuurwerkbom bij een voormalig chinees restaurant in de Korte Akkeren zijn al twee forse incidenten met een grote impact op de omgeving. Lees verder

 • Jaarwisseling 2020-2021 - Verantwoordelijkheid voor vrijheid

  Hulpverleners belaagd of gehinderd in Veen, Staphorst en Urk. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van steden en dorpen waar het onrustig is met de naderende jaarwisseling. In Gouda blijft de grote ellende ons nog bespaard, maar ook hier gaat op het moment van schrijven nog genoeg vuurwerk de lucht in. Daarnaast zijn er ook in Gouda feesten die door de politie beëindigd moeten worden. Lees verder

 • De Algemene Plaatselijke Verordening Gouda 2020 - inspelen op een veranderde maatschappij

  De Algemene Plaatselijke Verordening Gouda 2020 - inspelen op een veranderde maatschappij Dereguleren of juist verder reguleren, normbepalingen of strafbepalingen, hoe om te gaan met een lachgasverbod en hoe gaan we ondermijning tegen. Allemaal vraagstukken die met de behandeling van de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening Gouda 2020 (APV) aan bod moesten komen. Lees verder

 • Frederiek Stroop-van Renen en Jasper Grootveld nemen afscheid als raadslid voor VVD Gouda; Marc de Groot en Kevin de Jonge opvolgers.

  Frederiek Stroop-van Renen en Jasper Grootveld nemen afscheid als raadslid voor VVD Gouda; Marc de Groot en Kevin de Jonge opvolgers. Lees verder

 • Het Kaderplan Bodemdaling Binnenstad. Oplossen of vooruitschuiven?

  Het Kaderplan Bodemdaling Binnenstad. Oplossen of vooruitschuiven? Er is lang onderzoek uitgevoerd en er is veel om te doen. Het Kaderplan Bodemdaling Binnenstad. Een beladen item in heel Gouda, de binnenstad in het bijzonder. Maar hebben we nu echt een toekomstbestendig (kader)plan liggen? Lees verder

 • Oproep open debat kosten Corona en jeugdzorg

  OPPOSITIE GEMEENTERAAD GOUDA ROEPT OP TOT OPEN DEBAT KOSTEN CORONA EN JEUGDZORG De gemeente Gouda is in financieel zwaar weer terecht gekomen. De kosten van jeugdzorg lopen sterk op. Corona heeft voor extra kosten gezorgd en voor minder inkomsten. Lees verder

 • Voorkom tweede Corona-golf

  Over twee weken beginnen de scholen weer. Binnenkort sluit het terrasseizoen en zal de horeca weer voornamelijk binnen plaatsvinden. Het is dus zaak om onze stad hierop goed voor te bereiden en Corona-proof te maken. Helaas is er de afgelopen weken een sterke, zorgwekkende toename van het aantal besmettingen. Twee weken op rij verdubbelde dit aantal al. Als dit zo doorzet hebben we eind van de maand, als de scholen beginnen, al 500 besmettingen in de stad! Lees verder

 • Actieplan voor Gouda in Coronatijd

  De gevolgen van de coronacrisis zijn ongekend. Waar in ziekenhuizen nog elke dag wordt gestreden voor mensenlevens, wordt ook voelbaar dat alle Gouwenaars geconfronteerd zullen worden met de directe of indirecte gevolgen van de maatregelen om de coronapandemie te beteugelen. In een stad waar vrijheid een vanzelfsprekendheid is moeten Gouwenaars plots een deel van hun vrijheid inleveren: de vrijheid van de een mag niet ten koste gaan van de gezondheid van de ander. Tegelijkertijd is de instandhouding van de economie van Gouda cruciaal. Op economisch vlak tekent de impact van het coronavirus zich steeds duidelijker af. Nederland krijgt de komende tijd te maken met een zware economische neergang. Dit zal gevolgen hebben voor de Gouwenaars. Onzekerheden over banen, inkomsten, en ondernemingen. De gezondheid van de economie is van groot belang voor het welzijn van de Gouwenaars. Daarom presenteren we dit actieplan. Met hart voor Gouda. Lees verder

 • Openbare Orde en Veiligheid in Gouda, je raakt er niet over uitgesproken

  Openbare Orde en Veiligheid in Gouda, je raakt er niet over uitgesproken. Een stad waarin je je thuis voelt, waar je veilig over straat kunt en waar je onbezorgd de plantenbak buiten kunt laten staan, dat moet toch ook kunnen in Gouda? In dit artikel vertellen wij over herhaaldelijke vernielingen in de binnenstad en de gemeentelijke memo voor Cameratoezicht. Lees verder

 • Thuis in Gouda

  Zeven weken zitten we al thuis. We beperken onze bewegingen en (fysieke) sociale contacten. Langzaamaan wennen we aan een nieuwe werkelijkheid. We hopen dat het snel voorbij gaat. En we zijn optimistisch dat komende weken er wel al meer dingen kunnen. Maar het zal nog lang duren voordat alles weer normaal is en dat we onze vrijheid van voor corona weer terug hebben. Lees verder

 • De VVD en veiligheid in Gouda

  De VVD en veiligheid in Gouda Veiligheid is een groot goed, zowel politiek als in de stad gebeurt er op het gebied van veiligheid genoeg. In dit artikel vertellen wij over het Actieplan veiligheid 2020 en de vernielingen op de Kleiweg. Lees verder