Nieuws

 • Woningbouw Gouda wil maar niet op gang komen

  Grote crisis in woningbouw in NL en ook in Gouda. De vraag groeit hard en de tekorten zijn groot. Het gevolg is torenhoge prijzen en lange wachttijden. De gemeente staat aan de lat om de woningbouw mogelijk te maken en waar mogelijk te stimuleren. Het stadsbestuur klopt zich ook regelmatig op de borst hiervoor, wethouder Tetteroo voorop. Met bouwhelm en al staat hij op de foto, lachend dat er weer een bouwvergunning is afgegeven. Miljoenen reserveert hij ook om de woningbouw te versnellen. Maar wat komt er in de praktijk nu allemaal van terecht? En hoe wil de VVD Gouda dit oplossen? Lees verder

 • Nieuw bestuur VVD afdeling Gouda

  Tijdens de ALV va VVD Gouda op 4 juli 2022 is het nieuwe bestuur VVD afdeling Gouda geinstalleerd bestaande uit Hellen van Dijk (voorzitter), Florentine Piette (secretaris) en Bjorn de Graaf (penningmeester). Lees verder

 • Drogredeneringen in de raad van Gouda

  De VVD wil dat de Gouwenaars eerlijk en transparant over de opvang van vluchtelingen in Gouda worden ingelicht. De opvang van vluchtelingen is belangrijk genoeg om er zorgvuldig mee om te gaan. Lees verder

 • Meer realisme in Gouds coalitie-akkoord gewenst

  Woensdag 15 juni werd in de gemeenteraad van Gouda gesproken over het concept coalitie-akkoord. VVD Gouda heeft daarbij ingezet op meer realisme in de plannen, meer sturing op resultaten en het voorkomen van ongericht geld uitgeven. Lees verder

 • Fractie VVD Gouda compleet en klaar voor de komende raadsperiode

  De VVD-fractie is weer op volledige sterkte. De komende vier jaar gaan onze drie raadsleden en twee burgerraadsleden hard aan het werk om Gouda mooier en liberaler te maken. Want dat verdient Gouda, en de Gouwenaar. Lees verder

 • Verkiezingen, en hoe nu verder?

  Op 17 maart hebben wij, tijdens de gemeentelijke duidingsbijeenkomst, een eerste duiding geven omtrent de verkiezingsuitslag en het vervolgtraject. Deze is terug te lezen op: https://gouda.vvd.nl/nieuws/49273/eerste-duiding-van-de-verkiezingsuitslagen-gemeenteraadsverkiezingen-2022. Graag leggen wij beknopt uit wat er sindsdien gebeurd is, en wat ons nog te wachten staat. Lees verder

 • Waar lopen de grenzen tussen baldadigheid, overlast en criminaliteit?

  Beide fenomenen, zowel overlast als criminaliteit zijn onwenselijk en dienen tegengegaan te worden. Wat de VVD Gouda betreft is het handhaven van de openbare orde en het waarborgen van de veiligheid voor éénieder in de stad één van de meest essentiële kerntaken van de overheid. Helaas hebben we in Gouda, met enige regelmaat te maken met hardnekkige overlast en criminaliteit, waarbij de grens soms dun lijkt. Lees verder

 • Eerste duiding van de verkiezingsuitslagen | Gemeenteraadsverkiezingen 2022

  Een nieuwe raadsperiode staat voor de deur. Een nieuwe periode voor de Goudse partijen om aan de slag te gaan voor de gehele stad, met het mandaat van de kiezer. Uiteraard zijn felicitaties op zijn plaats voor de winnaars, van harte met het verkregen mandaat. En aan de kiezer: dank, dank voor uw stem. Lees verder

 • Verklaring ondertekening Regenboog Stembusakkoord

  Op dinsdag 15 maart 2022 heeft de VVD meegetekend aan het Regenboog Stembusakkoord van de Regenboogalliantie Gouda. Gebrek aan acceptatie of zelfs discriminatie van de LHBTIQ+-gemeenschap is ontegenzeggelijk een probleem. Wat ons betreft zorgt de overheid voor de acceptatie en veiligheid, zodat éénieder kan zijn wie hij of zij wil zijn, die vrijheid, daar staan wij voor. Lees verder

 • Bedankt voor uw Stem!

  Ondanks dat het voor de VVD Gouda niet de uitslag was, waar we op hoopten, zijn we wel dankbaar voor de 2628 Gouwenaars die op de VVD Gouda hebben gestemd. Ook met een zetel minder hebben we een duidelijk mandaat gekregen, dank voor jullie stem en we gaan er tegenaan om Gouda mooier en beter te maken! Lees verder

 • Energietransitie moet je doen

  Veel partijen hebben aandacht voor de energietransitie. Met ronkende slogans vallen ze over elkaar heen om elkaar met de grootste ambities te overtroeven. Maar de uitvoeringspraktijk blijft achter. De beoogde resultaten worden niet bereikt. Daarom kiest VVD Gouda voor een aanpak van klimaatdoeners en niet van klimaatdromers. Lees verder

 • Veiligheid in Gouda

  Gouda is een compacte historische stad met grootstedelijke uitdagingen, zeker in het veiligheidsdomein. We doen allemaal ons best om Gouda veiliger te maken, een primaire taak van de overheid, van onze gemeente, maar toch kan Gouda nog veiliger en daar gaat de VVD zich voor inzetten. Lees verder

 • Gezonde economie voor Gouda en de regio

  De economie: er wordt veel over gepraat, zeker in de politiek. Maar meestal gaat het dan over cijfers, en niet over mensen. Terwijl de economie juist over mensen gaat. Lees verder

 • De Goudse Energietransitie

  Nederland wil in 2050 CO2 neutraal zijn en in onze energiebehoefte voorzien door alternatieve energiebronnen te benutten zodat we in 2050 voor onze energievoorziening niet meer afhankelijk zijn van steenkool, aardolie en aardgas. Lees verder

 • VVD Gouda steunt statement vluchtelingen Oekraïne

  De VVD Gouda heeft besloten het gemeenteraads-brede initiatief, om steun uit te spreken aan vluchtelingen uit Oekraïne, mede te ondertekenen. Het is belangrijk om middels dit initiatief steun uit te spreken aan de inwoners van Oekraïne die de laatste dagen geconfronteerd zijn met een onacceptabele mate van geweld en aantasting van de soevereiniteit. Lees verder

 • Gouda moet bouwen voor de doorstroom

  Gouda kan zich bij nieuwbouwprojecten beter richten op het bouwen voor doorstroom. Het tekort aan sociale huurwoningen is niet zo groot als het huidige stadsbestuur doet voorkomen. Door een gebrek aan middenhuur- en koopwoningen blijft de woningmarkt in Gouda op slot zitten en stijgen de prijzen steeds verder door. Lees verder

 • VVD Gouda op bezoek bij Gouda Onderneemt

  VVD Gouda Onderneemt

  © VVD Gouda

  Op maandag 14 februari waren de Goudse VVD lijsttrekker Kevin de Jonge en VVD kandidaat-raadslid Hans van der Elburg op kennismakingsbezoek bij de Programmamanager van Gouda Onderneemt, Jan Willem van der Wolf. Lees verder

 • Thuis in Gouda - Verkiezingsprogramma Gemeenteraad 2022

  Verkiezingsprogramma Gemeenteraad 2022 VVD Gouda

  © VVD Gouda

  Verkiezingsprogramma gemeenteraad Gouda 2022 Lees verder

 • 2022, een terugblik op de jaarwisseling en een vooruitblik naar betere tijden

  Net zoals bij de jaarwisselingen van 2020-2021 blik ik graag terug op het lokale en nationale verloop. Ook kijken we vooruit naar betere tijden. We houden de realiteit van Covid-19 maatregelen, maar zien ook uit naar mooie activiteiten, gebeurtenissen en succes. De beste wensen voor 2022, op een mooi jaar! Lees verder

 • Kandidatenlijst VVD Gouda bekend

  VVD Gouda kandidatenlijst

  © VVD Gouda

  De VVD Gouda heeft tijdens een algemene ledenvergadering op 28 november de kandidatenlijst vastgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Lees verder