• Fractie VVD Gouda

  Fractie VVD Gouda Lees verder

 • Spreektekst Ronald Verkuijl bij de kadernota 3 juli 2017

  © Goudse Post

  04 juli − Voorzitter, Ik begin graag met wat korte kreten uit onze bijdrage van eind vorig jaar rond het actieplan van het college Tetteroo/Bergman 2. “weinig concreet”, “meer losse einden”, “meer spenderen aan ambtenaren”, “subsidies zonder plan”. Lees verder

 • VVD stelt vragen over vastgoedtransacties gemeente

  19 maart − Het is vreemd dat de Ambachtsschool aan de Graaf Florisweg voor 150.000 euro is verkocht, terwijl er een openingsbod van een andere projectontwikkelaar van 600.000 euro op tafel ligt. De coalitiepartijen vinden het allemaal heel normaal. Wij willen hier de onderste steen boven hebben. Lees verder

 • Oud wethouder John Kruijsheer overleden

  31 januari − Oud-wethouder John Kruijsheer overleden Lees verder

 • Aanvullende vragen aan het college nav verkoop van de ambachtsschool

  12 januari − VVD Gouda stelt B&W aanvullende vragen naar aanleiding van de verkoop van de ambachtsschool: Lees verder

 • Art. 38 vragen betreffende komst omstreden prediker naar Gouda

  07 januari − De omstreden Belgische imam Tarik Chadlioui is weer opgedoken in Gouda. De VVD in de gemeenteraad van Gouda stelt vragen aan het college. Lees verder

 • Aangifte doen? Overdenkingen van een fractievoorzitter

  07 januari Lees verder

 • Ronald Verkuijl verkozen tot Gouds raadslid van het jaar 2016

  07 januari − Fractievoorzitter Ronald Verkuijl Gouds Raadslid van het jaar 2016 Lees verder

 • Smakelijk drinken?

  09 december − Smakelijk drinken? De Goudse VVD is hoogst verbaasd over het nieuws rond de Goudse onderneming ‘Smakelijk Drinken’. Eigenaar Merijn Bouw kreeg onlangs van de gemeentelijke handhaving te horen dat hij moest stoppen met het aanbieden van proeverijen en samples in zijn winkel in het centrum van de stad. Iets wat ervoor zorgt dat hij vermoedelijk moet stoppen met zijn zaak. Lees verder

 • De Bewoner Centraal

  © "De bewoners centraal" ...

  07 december − Deze weken legt weekblad DeGouda de politieke partijen de vraag voor: Wat moet er in de komende twee jaar vooral gebeuren en gaat dat lukken met de nieuwe zakencoalitie aan het roer? Deze week is het woord aan VVD. Lees verder

 • Bijdrage VVD in begrotingsdebat

  11 november − Op woensdagavond 9 november werd in de Goudse gemeenteraad gesproken over de begroting voor het jaar 2017. Als oppositiepartij heeft de VVD kritisch maar constructief een eigen geluid laten horen en is zij met voorstellen gekomen die goed zijn voor Gouda. Lees verder

 • Koester de regels van het spel, interview met Laura Werger

  © redactie website VVD Gouda

  17 oktober − Koester de regels van het spel Lees verder

 • Bijdrage VVD bij bespreking rapport ombudsman PWA-kazerne

  12 oktober − De VVD is blij dat de Goudse bewoners de weg hebben gevonden naar de Nationale ombudsman om het proces van de herbestemming van de PWA kazerne voor te leggen aan een neutrale partij. Uit het rapport blijkt deskundigheid, waarbij de VVD concludeert dat wij, net als 280 andere gemeenten in Nederland, blij kunnen zijn dat we aangesloten zijn bij dit instituut. Lees verder

 • Reactie VVD op actieprogramma tweede college Bergman/Tetteroo

  07 oktober − Op 5 oktober besprak de Raad het actieprogramma van het tweede college Bergman/Tetteroo. Over het algemeen is het geheel weinig concreet. De VVD is kritisch op dit programma en maakt de nodige kanttekeningen. Lees hier onze bijdrage terug. Lees verder

 • Otto Adrianus van der Want overleden

  14 september − Ons betrokken lid Otto Adrianus van der Want is overleden. Lees verder

 • De VVD kijkt vooruit

  06 september − De VVD kijkt nu vooruit. De formateur heeft ons gevraagd hoe we aankijken tegen de komende periode. Dat gesprek gaat de VVD open in. Toen de VVD brak met de voormalige coalitie beseften we dat, als een andere partner gevonden zou worden, we verder zouden gaan als oppositiepartij en onze plek in het college zouden verliezen. Die uitgangspositie is niet veranderd. Of de VVD straks een rol gaat spelen in de oppositie of misschien alsnog in beeld komt voor een coalitie maakt voor de inhoudelijke koers niet uit. Er zijn de laatste periode zaken blijven liggen die nu serieus opgepakt moeten worden. Lees verder

 • Charlotte Defesche verlaat de politiek

  18 augustus − Raadslid Charlotte Defesche verlaat de Goudse politiek. Lees verder

 • Nadere toelichting op het door fractie genomen besluit om per direct uit de coalitie te stappen.

  05 juli − Nadere toelichting op het door fractie genomen besluit om per direct uit de coalitie te stappen. Lees verder

 • Persbericht

  30 juni − De fractie van de VVD heeft na rijp beraad besloten uit de coalitie te stappen. De aanleiding is de motie "instandhouding opvoedrelaties" van 22 juni j.l. die door enkele coalitiepartijen gesteund is in de wetenschap dat de inhoud onuitvoerbaar was. Met de coalitiepartners was afgesproken dat we moties niet zouden steunen die door de wethouder afgeraden werden zoals in dit geval vanwege de onuitvoerbaarheid. Hierdoor ziet de VVD geen constructieve samenwerking met deze partijen voor de resterende periode. De VVD beseft dat dit voor Gouda een ingrijpend besluit is en de VVD betreurt dit. De VVD is van mening dat wethouder Laura Werger op uitstekende wijze haar portefeuille vorm en inhoud geeft, in het belang van de stad en met respect voor de verschillen tussen de coalitiepartners. Fractie VVD Gouda Lees verder

 • Opinie: zachte heelmeesters

  17 juni − Dinsdag 7 juni verscheen er een artikel over de onrust rond het door de gemeente Gouda ingestelde samenscholingsverbod in de wijk Goverwelle. Er zijn al langer problemen in de wijk Goverwelle en de VVD heeft samen met enkele andere partijen herhaaldelijk gevraagd om hard op te treden tegen de jeugd die zich daar steeds vaker misdraagt. Eerdere maatregelen met bijvoorbeeld cameratoezicht hadden tijdelijk effect, maar zoals steeds weer blijkt: de kern wordt niet weggenomen. Zoals de VVD al eerder stelde: “onkruid haal je alleen maar weg met wortel en al”. Lees verder