Nieuws

 • Onwetendheid als bedreiging voor onze vrijheid

  Op zondag 29 januari 2023 vond de Goudse herdenking van de holocaust plaats op station Gouda. Onze tegenwoordig gekoesterde vrijheid staat altijd onder druk. Het is daarom van groot belang om stil te staan bij het historisch en hedendaags antisemitisme en deze, en andere vormen van discriminatie, aan te pakken. Lees verder

 • Onze inwoners verdienen maatwerk

  Hoe zorgen we als gemeente voor de inwoners die de zorg nodig hebben? De VVD Gouda roept op tot gerichte maatregelen, maatwerk voor alle inwoners die dat nodig hebben. Lees verder

 • Het politieke kalenderjaar 2023 is van start gegaan

  De beste wensen, opdat 2023 een gezond, vrij, veilig en succesvol jaar mag worden! Lees verder

 • Succes voor de stad en VVD Gouda, eindelijk lastenverlaging voor de Gouwenaar

  Een terugblik op de algemene politieke beschouwingen Gouda 2022. Dinsdag 8 en woensdag 9 november 2022 heeft de gemeenteraad van Gouda gesproken over de programmabegroting 2023-2026. Lees verder

 • Algemene Politieke Beschouwingen Gouda 2022 - bijdrage VVD Gouda in eerste en tweede termijn

  Algemene Politieke Beschouwingen Gouda 2022 - bijdrage VVD Gouda Lees verder

 • Nieuwe ontwikkelingen in Gouds vluchtelingenbeleid

  Op maandagavond 12 september 2022 heeft de commissie bestuur van de Goudse gemeenteraad gesproken over de vestiging van een (tijdelijk) AZC in Gouda. De VVD-Gouda heeft aangegeven dat de voorgestelde ontwikkeling niet goed is voor de stad op basis van twee hoofdredenen: de ontwikkeling is grootschalig en vanwege het ontbreken van essentiële informatie kan er geen gedegen besluit genomen worden. Daarom is de VVD-Gouda tegen het voorstel. Lees verder

 • Woningbouw Gouda wil maar niet op gang komen

  Grote crisis in woningbouw in NL en ook in Gouda. De vraag groeit hard en de tekorten zijn groot. Het gevolg is torenhoge prijzen en lange wachttijden. De gemeente staat aan de lat om de woningbouw mogelijk te maken en waar mogelijk te stimuleren. Het stadsbestuur klopt zich ook regelmatig op de borst hiervoor, wethouder Tetteroo voorop. Met bouwhelm en al staat hij op de foto, lachend dat er weer een bouwvergunning is afgegeven. Miljoenen reserveert hij ook om de woningbouw te versnellen. Maar wat komt er in de praktijk nu allemaal van terecht? En hoe wil de VVD Gouda dit oplossen? Lees verder

 • Nieuw bestuur VVD afdeling Gouda

  Tijdens de ALV va VVD Gouda op 4 juli 2022 is het nieuwe bestuur VVD afdeling Gouda geinstalleerd bestaande uit Hellen van Dijk (voorzitter), Florentine Piette (secretaris) en Bjorn de Graaf (penningmeester). Lees verder

 • Drogredeneringen in de raad van Gouda

  De VVD wil dat de Gouwenaars eerlijk en transparant over de opvang van vluchtelingen in Gouda worden ingelicht. De opvang van vluchtelingen is belangrijk genoeg om er zorgvuldig mee om te gaan. Lees verder

 • Meer realisme in Gouds coalitie-akkoord gewenst

  Woensdag 15 juni werd in de gemeenteraad van Gouda gesproken over het concept coalitie-akkoord. VVD Gouda heeft daarbij ingezet op meer realisme in de plannen, meer sturing op resultaten en het voorkomen van ongericht geld uitgeven. Lees verder

 • Fractie VVD Gouda compleet en klaar voor de komende raadsperiode

  De VVD-fractie is weer op volledige sterkte. De komende vier jaar gaan onze drie raadsleden en twee burgerraadsleden hard aan het werk om Gouda mooier en liberaler te maken. Want dat verdient Gouda, en de Gouwenaar. Lees verder

 • Verkiezingen, en hoe nu verder?

  Op 17 maart hebben wij, tijdens de gemeentelijke duidingsbijeenkomst, een eerste duiding geven omtrent de verkiezingsuitslag en het vervolgtraject. Deze is terug te lezen op: https://gouda.vvd.nl/nieuws/49273/eerste-duiding-van-de-verkiezingsuitslagen-gemeenteraadsverkiezingen-2022. Graag leggen wij beknopt uit wat er sindsdien gebeurd is, en wat ons nog te wachten staat. Lees verder

 • Waar lopen de grenzen tussen baldadigheid, overlast en criminaliteit?

  Beide fenomenen, zowel overlast als criminaliteit zijn onwenselijk en dienen tegengegaan te worden. Wat de VVD Gouda betreft is het handhaven van de openbare orde en het waarborgen van de veiligheid voor éénieder in de stad één van de meest essentiële kerntaken van de overheid. Helaas hebben we in Gouda, met enige regelmaat te maken met hardnekkige overlast en criminaliteit, waarbij de grens soms dun lijkt. Lees verder

 • Eerste duiding van de verkiezingsuitslagen | Gemeenteraadsverkiezingen 2022

  Een nieuwe raadsperiode staat voor de deur. Een nieuwe periode voor de Goudse partijen om aan de slag te gaan voor de gehele stad, met het mandaat van de kiezer. Uiteraard zijn felicitaties op zijn plaats voor de winnaars, van harte met het verkregen mandaat. En aan de kiezer: dank, dank voor uw stem. Lees verder

 • Verklaring ondertekening Regenboog Stembusakkoord

  Op dinsdag 15 maart 2022 heeft de VVD meegetekend aan het Regenboog Stembusakkoord van de Regenboogalliantie Gouda. Gebrek aan acceptatie of zelfs discriminatie van de LHBTIQ+-gemeenschap is ontegenzeggelijk een probleem. Wat ons betreft zorgt de overheid voor de acceptatie en veiligheid, zodat éénieder kan zijn wie hij of zij wil zijn, die vrijheid, daar staan wij voor. Lees verder

 • Bedankt voor uw Stem!

  Ondanks dat het voor de VVD Gouda niet de uitslag was, waar we op hoopten, zijn we wel dankbaar voor de 2628 Gouwenaars die op de VVD Gouda hebben gestemd. Ook met een zetel minder hebben we een duidelijk mandaat gekregen, dank voor jullie stem en we gaan er tegenaan om Gouda mooier en beter te maken! Lees verder

 • Energietransitie moet je doen

  Veel partijen hebben aandacht voor de energietransitie. Met ronkende slogans vallen ze over elkaar heen om elkaar met de grootste ambities te overtroeven. Maar de uitvoeringspraktijk blijft achter. De beoogde resultaten worden niet bereikt. Daarom kiest VVD Gouda voor een aanpak van klimaatdoeners en niet van klimaatdromers. Lees verder

 • Veiligheid in Gouda

  Gouda is een compacte historische stad met grootstedelijke uitdagingen, zeker in het veiligheidsdomein. We doen allemaal ons best om Gouda veiliger te maken, een primaire taak van de overheid, van onze gemeente, maar toch kan Gouda nog veiliger en daar gaat de VVD zich voor inzetten. Lees verder

 • Gezonde economie voor Gouda en de regio

  De economie: er wordt veel over gepraat, zeker in de politiek. Maar meestal gaat het dan over cijfers, en niet over mensen. Terwijl de economie juist over mensen gaat. Lees verder

 • De Goudse Energietransitie

  Nederland wil in 2050 CO2 neutraal zijn en in onze energiebehoefte voorzien door alternatieve energiebronnen te benutten zodat we in 2050 voor onze energievoorziening niet meer afhankelijk zijn van steenkool, aardolie en aardgas. Lees verder