Column parkeerregulering Gouds Dagblad

Op 17 mei 2023 zijn de wijkmobiliteitsplannen voor de Korte Akkeren, Kort Haarlem en de Binnenstad vastgesteld. In deze plannen wordt de invoering van betaald parkeren geregeld. Ondanks veel verzet in de stad en in de politiek zijn deze plannen doorgedrukt. Mensen die de auto keihard nodig hebben, worden door dit gemeentebestuur in de problemen gebracht. Er moet fors betaald worden voor parkeervergunningen en het gebruiken van de auto wordt de inwoner moeilijk gemaakt.

Bij de stemming over de wijkmobiliteitsplannen en dus de parkeerregulering werd een voorstel van de VVD om parkeerregulering te schrappen uit de plannen alleen gesteund door Gemeentebelangen Gouda, Gouda Positief, Gouda Vitaal, Leefbaar Gouda en de SGP, niet genoeg voor een meerderheid.

Gouda heeft een uitdaging als het over de beschikbare ruimte gaat, dat is absoluut waar. Echter blijkt dat als dit vraagstuk opgelost moet worden, er steevast wordt gewezen naar de inwoner die een auto bezit. Twee auto’s is al helemaal uit den boze voor dit gemeentebestuur. En dat terwijl nog zoveel mensen afhankelijk zijn van de auto. Probeer maar eens met het openbaar vervoer naar je werk te komen in de Rotterdamse Haven of onze eigen industrieterreinen, je pakket op te halen bij de IKEA in Delft, of op bezoek te gaan bij je grootouders in Langeboom of als minder mobiele inwoner deel te blijven nemen aan de maatschappij. Ook onze vakmensen, elektriciens, loodgieters of schilders hebben vaak een auto of busje vanuit hun werk, met daarin veel kostbaar materiaal en dan hebben we het nog niet eens gehad over onregelmatig werk en nachtdiensten. Kortom, de auto is voorlopig niet weg te denken, alternatieven zijn er simpelweg niet. Al deze mensen, worden met dit nieuwe beleid in de kou gezet.

Inwoners van de wijk Korte Akkeren hebben een handtekeningenactie opgestart tegen het betaald parkeren in de wijk. Zij schetsen dat het hebben van een auto vaak noodzaak is, er soms meer auto’s zijn vanwege langer thuiswonende kinderen en inwoners op enorme kosten worden gejaagd. De inwoners uit Kort Haarlem hebben hun ongenoegen al veelvuldig bekend gemaakt bij de behandeling van de Wijkmobiliteitsplannen. Signalen genoeg, Gouwenaars willen geen betaald parkeren. Toch drukt het college van burgemeester en wethouders, met steun van een meerderheid van de gemeenteraad, de plannen door. De toekomst tekent zich af. Na deze wijken zullen spoedig ook de andere wijken in Gouda aan de beurt zijn, net zolang tot dit college overal betaald parkeren heeft ingevoerd.

Terwijl de oplossing voor de hand ligt. Bereikbaarheid met de auto is een belangrijk onderdeel van een leefbare stad. Zorg dus ook dat dit mogelijk blijft. Zet in op slim gebruik van de schaarse ruimte, zorg bij bouwontwikkelingen voor voldoende parkeerplaatsen en zorg eerst dat het openbaar vervoer betrouwbaarder wordt. Laten we in Gouda stoppen met mensen de auto uitjagen, want zo komt de bereikbaarheid van Gouda in grote problemen.

Wilt u reageren? We horen graag uw mening. Mail ons via fractie@vvdgouda.nl of WhatsApp ons via 06-83863505.