• Economie

  Ondernemerschap

  Ondernemers (en elke andere vorm van particulier initiatief) zijn onmisbaar voor een gezonde economische toekomst.

  Lees meer
 • Economie

  Duurzaamheid

  De VVD ziet duurzaamheid als een economische kans.

  Lees meer
 • Economie

  Toerisme en recreatie

  Recreatie en toerisme zijn belangrijke dragers van de (lokale) economie.

  Lees meer
 • Economie

  Werk en inkomen

  De VVD wil dat iedereen die kan werken, werkt! De beste sociale voorziening is een betaalde baan.

  Lees meer
 • Zorg

  Cultuur

  Cultuur is belangrijk voor inwoners, bezoekers en ondernemers. Het versterkt de innovatiekracht en creativiteit.

  Lees meer
 • Zorg

  Integratie

  Bij de VVD staat niet je afkomst maar je toekomst centraal, niet je geloof maar je gedrag en niet de groep maar het individu.

  Lees meer
 • Zorg

  Jeugd

  De jeugd heeft de toekomst. Ieder kind heeft het recht ongestoord op te groeien in een veilige omgeving.

  Lees meer
 • Zorg

  Onderwijs

  Bij de VVD krijgt iedereen de kans om te leren, ongeacht leeftijd. Daardoor creëren mensen voor zichzelf immers kansen zichzelf.

  Lees meer
 • Zorg

  Sport

  Investeren in sport is een investering in de toekomst.

  Lees meer
 • Zorg

  Zorg/Wmo

  Het uitgangspunt bij hulpverlening is de eigen kracht van mensen.

  Lees meer
 • Leefomgeving

  Publieke ruimte

  De VVD wil dat Gouda een opgeruimde en schone stad is. Bewoners, bedrijven en ondernemers nemen zelf verantwoordelijkheid.

  Lees meer
 • Leefomgeving

  Veiligheid

  Voor de VVD staat veiligheid centraal. Veiligheid is één van de kerntaken van de overheid.

  Lees meer
 • Leefomgeving

  Verkeer en vervoer

  De VVD vindt dat mensen zich vrij moeten kunnen bewegen op de manier waarop zij dat willen.

  Lees meer
 • Leefomgeving

  Wonen

  De VVD is voorstander van het bevorderen van eigen woningbezit en daarmee ook voorstander van de verkoop van woningen uit het corp

  Lees meer
 • Financien en lokaal bestuur

  Algemeen bestuur

  Gemeentebestuur is er voor de inwoners en niet andersom. Inwoners weten immers zelf wat goed voor ze is en kunnen veel dingen doen

  Lees meer
 • Financien en lokaal bestuur

  Gemeentelijke financien ...

  VVD: zuinig omgaan met overheidsgeld. Niet meer geld uitgeven dan binnenkomt en ook niet de lasten doorschuiven naar de toekomst.

  Lees meer