€ 2.400.000,00 voor investeringen in de Openbare Ruimte - Jaarstukken 2022

Gouda sluit het jaar 2022 af met een positief saldo van € 30.609.000,00. Dat klinkt natuurlijk fantastisch, maar waar komt dat bedrag vandaan? Wat is er dan niet gedaan? En wat gaan we met dat geld doen?

Op 28 juni 2023 heeft de gemeenteraad besloten tot het vaststellen van de jaarstukken 2022. Gouda hield na 2022 € 30.609.000,00 over. De conclusie is echter dat er geld overgehouden wordt door incidentele rijksbijdragen, maar vooral omdat de gemeente Gouda het niet voor elkaar krijgt de beloofde plannen uit te voeren op een aantal dossiers.

Het traject om te komen tot vaststelling van de jaarstukken was een moeizame. De eerste versie van de jaarrekening kon de prullenbak in. De accountant oordeelde dat de marges van fouten en onzekerheden te hoog waren. Na het verschijnen van de nieuwe versie heeft de VVD ingezet op de zorgvuldigheid bij de totstandkoming van de jaarstukken, het kennelijk niet kunnen uitvoeren van de plannen en een investering in de openbare ruimte.

De stemverklaring voor de Jaarstukken 2022 door Paul Ruijgrok

"Voorzitter, zojuist hebben we voor de aangepaste jaarrekening gestemd. Het proces van totstandkoming en behandeling geniet geen schoonheidsprijs. Ook blijven we kritisch op de voortgang die is geboekt op een aantal belangrijke dossiers. Daarentegen zien wij een correcte weergave van het financieel beeld en is er ruimte voor het investeren in de openbare ruimte. Derhalve hebben wij voorgestemd.

Het is logisch dat een aantal punten waar achterstand op is ontstaan straks bij de behandeling van de kader nota terugkomen. Een paar punten zijn we bij de behandeling van de Jaarstukken nog niet aan toegekomen. Ik heb het dan over het aantal mensen in de bijstand en de samenwerking met o.a. Zorgaanbieders om inwoners de juiste zorg op de juiste plek te geven. Wij zullen hier na het zomerreces in de vorm van artikel 39 vragen en wellicht ook een agenderingsverzoek op terugkomen."

Amendement openbare ruimte

Toegankelijkheid speel- en recreatieplekken verbeteren, oneffenheden en onveiligheden bij stoepen, paden en wegen herstellen en beschadigd straatmeubilair opknappen. Daar gaan we werk van maken!

Met de € 30.609.000,00 die over was, ontstond ruimte om een voorstel te doen om te investeren in het dagelijks onderhoud in de openbare ruimte. Iedereen herkent het wel: ongelijke straten, scheve stoeptegels, halfvergane bankjes en diepe plassen na een regenbui. Met het door de VVD opgestelde amendement (wijziging op de begroting) ‘Incidentele impuls dagelijks onderhoud openbare ruimte', mede ingediend door Gouda Positief, Gemeentebelangen Gouda en Gouda Vitaal kunnen we aan de slag met een eerste inhaalslag. Het voorstel is met 31 voor en 3 tegen aangenomen.

Reactie op het aangenomen amendement door Kevin de Jonge

Kevin de Jonge: ‘’Dit is een eerste stap om het niveau van de openbare ruimte op peil te brengen. We zijn er nog niet, maar de VVD-fractie is blij dat we dit aan onze inwoners kunnen geven. Met dit voorstel verbeteren we de veiligheid, toegankelijkheid en verblijfskwaliteit in de stad. En wat ons betreft gaan we verder kijken dan deze incidentele impuls.’’