Kansen voor duurzaamheid en groei

De afgelopen weken is er in de Goudse gemeenteraad een aantal keer gesproken over de circulaire economie. Dit heeft tot doel om als stad minder schaarse grondstoffen te gebruiken door te kiezen voor hernieuwbare grondstoffen, de kansen voor hergebruik te benutten en minder afval te produceren. In dit artikel lichten we het standpunt van VVD Gouda nader toe.

De circulaire economie biedt een hoop kansen voor een duurzamere toekomst, en het is belangrijk dat we deze kansen omarmen zonder dat bijvoorbeeld het ondernemersklimaat en de woningbouw daar teveel onder lijden. In een circulaire economie draait alles om het minimaliseren van afval en het hergebruiken van materialen en producten. Dit heeft tal van voordelen voor zowel het milieu als de economie. Weggooien is immers zonde!

De circulaire economie biedt daarbij kansen voor innovatie en groei. Bedrijven worden gestimuleerd om nieuwe manieren te vinden om materialen te hergebruiken en producten te ontwerpen die langer meegaan. Dit kan leiden tot nieuwe zakelijke kansen en banen.

Hoewel enige regulering nodig is om een circulaire economie te bevorderen, moeten we oog blijven houden voor de haalbaarheid, betaalbaarheid en voor genoeg ruimte voor ondernemers. Overmatige regulering kan innovatie belemmeren en bedrijven ontmoedigen om deel te nemen aan de circulaire economie. Het is belangrijk om een balans te vinden tussen regulering en vrijheid voor bedrijven om op creatieve wijze de voordelen van de circulaire economie te benutten. Deze verandering kost tijd en laten we de bedrijven in onze stad die tijd ook gunnen.

Ook onze inwoners spelen een cruciale rol in het succes van de circulaire economie. Hun betrokkenheid en gedrag kunnen aanzienlijk bijdragen aan het realiseren van de voordelen van een meer circulaire samenleving.

Een van de manieren waarop inwoners kunnen bijdragen, is door bewuster te consumeren. Dit betekent het maken van weloverwogen keuzes bij aankopen, zoals het kiezen voor producten met een langere levensduur. Inwoners kunnen ook deelnemen aan initiatieven voor reparatie, hergebruik en recycling, zoals het laten repareren van kapotte apparaten in plaats van ze weg te gooien.

Maar ook hier kiezen we voor een positieve benadering, het stimuleren van mensen. Zo blijft er ruimte voor een vrije keuze voor iedereen. Liever inspireren dan verbieden. Liever de circulaire economie als een kans zien, dan als een bedreiging.

Kortom, de circulaire economie biedt enorme kansen voor duurzaamheid en groei. Het is van essentieel belang dat we deze kansen omarmen en tegelijkertijd een verstandig en evenwichtig regelgevingskader behouden om de overgang naar een meer circulaire economie te ondersteunen. Door inwoners en ondernemers te inspireren en te laten zien wat de voordelen zijn, kunnen alle Gouwenaars een bijdrage leveren.