In Memoriam - Jan Vermeij

Meer dan een kwart eeuw voor een liberale samenleving. Vanuit passie, bevlogenheid en toewijding, zo herinneren we Jan Vermeij, ons oud-raadslid, oud-fractievoorzitter, oud-wethouder en oud-afdelingsvoorzitter en bovenal VVD lid. Jan was de smaakmaker van VVD Gouda, zo werd in 2018 terecht geconcludeerd bij zijn afscheid als afdelingsvoorzitter.

Al in de jaren tachtig werd Jan Vermeij lid van de VVD Gouda. Niet lang daarna werd Jan gevraagd voor het afdelingsbestuur van de VVD Gouda, waar hij van 1987 tot 1991 vice-voorzitter was. Maar de politieke plicht riep. In 1991 startte zijn politiek-bestuurlijke carrière die uiteindelijk 23 jaar duurde. Van 1991 tot 1998 was Jan raadslid. De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van 1998 gaf een kans voor de VVD Gouda om deel te nemen aan het gemeentebestuur, Jan werd daarop door de VVD voorgedragen als wethouder, een post die hij 7 jaar, tot 2005 heeft vervuld. Van 2006 tot 2014 heeft hij zich wederom voor de stad ingezet als raadslid. Zijn politiek bestuurlijke carrière sloot hij in 2014 af. Toch mocht de VVD Gouda van 2014 tot 2018 een beroep op Jan doen als afdelingsvoorzitter van de VVD Gouda. Van 1987 tot 2018, dat is 31 jaar inzet voor de VVD en voor Gouda, een ongelofelijke prestatie naast zijn familie, werk en andere hobby’s. Maar ook daarna, tot kort voor zijn overlijden, gaf Jan altijd motiverende bespiegelingen over (politieke) actualiteiten en wilde hij kennis en ervaring delen aan iedereen die erom vroeg.

Als raadslid en wethouder heeft Jan zich vooral ingezet voor goede stedelijke planning, infrastructuur en economische ontwikkeling. Het is voor een belangrijk deel te danken aan de inzet van Jan als wethouder én raadslid dat er nu volop gebouwd is en wordt in Westergouwe. Ook was zonder Jan de Zuidwestelijke randweg, waar hij zich als wethouder voor heeft ingezet, er later of zelfs niet gekomen. 

In die 23 jaar als raadslid heeft Jan ongelofelijk veel meegemaakt en ongelofelijk veel betekend voor de VVD en een liberaal Gouda. Naast de politieke verdiensten werd Jan altijd gekenmerkt door zijn streven naar goede verhoudingen. Het welzijn van zijn fractie, zijn afdeling of zijn college had Jan hoog in het vaandel. Of het nu met een mooie en gezellige vaartocht met zijn sloep over de Reeuwijkse Plassen was, of de spontane gezelligheid na een vergadering, sfeer was altijd heel belangrijk. De mooie en intrigerende verhalen en ervaringen die Jan dan met ons deelde, zullen ons altijd bijblijven. Jan was degene die wist waarom zaken zo liepen in de Goudse politiek, hij had het immers zelf meegemaakt.

Naast hoogtepunten waren er ook uitdagingen, want zo zag Jan deze. Het glas was altijd halfvol. Of het nu het te boven komen van een bestuurscrisis was, of sterk terugkomen in de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Altijd gaf Jan meer dan 100% en vaak met een prachtig resultaat. 

Zonder jou, Jan Vermeij, zou er geen VVD Gouda zijn. Van jou waren de voor ons beroemde woorden: ‘ik ben en blijf VVD’er.

Hoe Jan alles wist te combineren, is voor velen nog steeds een raadsel. Zijn familie, zijn eigen bedrijf, veel werk voor de KNVB en Olympia en toch altijd weer die raadsvergaderingen. Het was die inzet en bevlogenheid die Jan tekende. Die tomeloze inzet is gezien. Jan was Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, ereburger van Gouda en Jan heeft de mr. D.U. Stikkerplaquette, vernoemd naar de eerste voorzitter van de VVD, verdiend. Deze plaquette is bedoeld voor personen die hun sporen hebben verdiend door hun inzet in het politieke bestuur.

Nu nemen we afscheid, deze keer voorgoed. Enorm dankbaar en trots zijn wij als VVD Gouda. Dank voor jouw inzet voor de Goudse VVD en voor de stad Jan. Maar ook dankbaar dat we je als mens hebben leren kennen, en met je hebben samen mogen werken. Het was een eer.