Herinrichtingen ''auto te gast-wegen'' worden als zeer onveilig ervaren

Al in 2023 waarschuwde de VVD Gouda voor de onveiligheid bij de herinrichting van wegen zoals op de Ridder van Catsweg, waar de fietser en automobilist moeten invoegen op 1 rijbaan. Een jaar later blijkt dat aanvullende maatregelen nodig zijn. De maatregelen die gekozen worden zullen de weg niet veiliger maken en er wordt nog steeds beoogd deze weginrichting op meer plekken in Gouda toe te passen, levensgevaarlijk.

Juni 2023 hebben de VVD Gouda en Gouda Positief (GoPo) aandacht gevraagd voor de onveilige herinrichting van de Ridder van Catsweg. Parallel heeft ook de ChristenUnie Gouda vragen hierover gesteld. Een goede aanleiding om gezamenlijk op te trekken om de verkeersveiligheid in Gouda te verbeteren.

Het college heeft destijds aangegeven dat de herinrichting nog niet was afgerond. Kleur en belijning op de rijbaan moesten nog worden aangebracht. Deze herinrichting zou na afronding in augustus 2023 geëvalueerd worden. Inmiddels is het mei 2024. Na aandringen door de VVD, CU en GoPo is eind mei 2024 het evaluatierapport en de beantwoording van een nieuwe set vragen aangeleverd. Het college wist het tweede helft van 2023 al dat veel fietsers meer onveiligheid ervaren, tot 75% van alle fietsers op de Ridder van Catsweg. Toch besluit het college, zo geven zij in beantwoording aan, te werken met extra borden en drempels. Dit zijn maatregelen die de weg niet veiliger maken, maar is meer van hetzelfde.

De VVD Gouda vindt het onbegrijpelijk dat er zo met veiligheid wordt geëxperimenteerd. ‘’Verkeersbeleid is bedoeld voor een veilige deelname en effectieve verkeersstromen, dit soort experimenten dragen aan beide doelen niet bij. Het lijkt er sterk op dat deze wijze van herinrichting wegen per definitieve onveiliger maakt, als men onveiligheid wil wegnemen met maatregelen die al niet gewerkt hebben, is dat vragen om problemen. Er gaan hier 2 zaken goed mis, er wordt veel te laat ingegrepen en de maatregelen maken de weg niet veiliger’’, aldus Kevin de Jonge, fractievoorzitter van de VVD Gouda.

De VVD Gouda, Gouda Positief en de ChristenUnie zullen zich in blijven zetten voor een veilige verkeerssituatie in Gouda, bij huidige problemen en toekomstige herinrichtingen. De gestelde raadsvragen en technische vragen zullen dan ook op een nader te bepalen wijze een vervolg krijgen. Het moet anders, veiliger. Als het college dit zelf niet serieus oppakt, zullen wij hier een voorstel of oproep aan het college voor doen.