Wijkmobiliteitsplannen voor de Binnenstad, Korte Akkeren en Kort Haarlem

Maandag 20 maart 2023 is de behandeling van de wijkmobiliteitsplannen voor de Binnenstad, Korte Akkeren en Kort Haarlem gestart. De VVD voorziet enorm tekort aan parkeerplaatsen en een verkeerschaos in de stad als deze plannen worden doorgevoerd. Met de duidelijke signalen uit de stad gaan we aan de slag, voor alle inwoners.

Deze wijkmobiliteitsplannen (tezamen met een zogenaamde nota grote en zware voertuigen en het beleid voor deelmobiliteit) zijn een uitwerking van het in 2021 vastgestelde verkeerscirculatieplan Gouda en beschrijven kortweg de bereikbaarheid, het parkeerbeleid en de verkeersveiligheid en het gebruik van de ruimte rondom verkeer.

Onze inzet

Een stad die goed bereikbaar is en blijft met alle vervoersmiddelen, waarbij een veilige deelname aan het verkeer essentieel is. De auto vormt de ruggengraat van het verkeersbeleid waarbij zeer veel mensen voor hun werk of anderszins afhankelijk zijn van deze privé-atuo. De vrije keuze voor het vervoersmiddel dat het best bij jou behoefte past, staat centraal. Hiervoor dient voldoende parkeergelegenheid in de stad zijn. Verder wordt het openbaar vervoer versterkt.

We zullen ons in gaan zetten voor een veilige en leefbare stad. Er worden zo snel als mogelijk maatregelen genomen bij gevaarlijke verkeerssituaties, we zorgen dat onze hulpdiensten zo snel mogelijk bij incidenten kunnen komen, Er wordt voor gezorgd dat er voor iedereen voldoende parkeergelegenheid is en dat de stad bereikbaar blijft, ook per auto. Maar dan moet het anders.

Quote van 1 van de insprekers op 20 maart 2023.
''Het is volstrekt normaal om een auto te hebben, sterker nog, het is volstrekte noodzaak omdat voor het werk moet worden gereisd naar plekken waar geen openbaar vervoer komt, of op tijdsstippen waarop het openbaar vervoer niet rijdt.’’

Het uitgangspunt van de plannen, het verbeteren van de leefbaarheid is goed. De manier waarop het college het nu voorstelt, zal zorgen voor een totaal onbereikbare stad. Het zal ons Gouwenaars hard raken. Daar verzetten wij ons tegen, zodat het iedereen vrij staat het vervoersmiddel te kiezen dat past bij de eigen situatie.