Het was weer een enerverende week in de Goudse politiek...

Het zal u niet ontgaan zijn. Er is een oplossing voor het gebrek aan gebedsplaatsen in de moskeeën in Gouda. Waar de PvdA en GoudaPositief eerder de kar trokken om een enorme moskee mogelijk te maken op de voormalige PWA-kazerne, lijkt het nu wel gelukt. Helaas is het wederom niet gelukt om eerst met de bewoners in de wijk te praten. Zelfs de voorzitter van het wijkteam is niet om advies gevraagd. Sterker, inmiddels is het college al meer dan een jaar in gesprek met moskeebesturen maar is het blijkbaar nog niet in staat geweest om met de betrokken bewoners te praten. Onbegrijpelijk.Daarnaast heeft dit college al heel vaak beloofd dat het vaker met de bewoners zou praten, maar is dat telkens niet gelukt.

VVD Gouda gaat dit anders doen. Wij zijn er voor u en niet alleen om onze partijprogramma er koste wat kost doorheen te drukken. Soms valt een idee uiteindelijk tegen. Dan zijn we daar eerlijk over. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Dat gaan we doen. Normaal doen.

Ik vat het nog even samen. Hoe het afliep met de PWAkazerne is u vast bekend. Uiteindelijk zijn de plannen, die desastreus zouden zijn voor de omwonenden niet door gegaan. Een oplossing werd gevonden aan de Antwerpseweg. Echter, doordat de vergunning niet werd goedgekeurd balanceerde het plan steeds op de rand van de afgrond. Ook het feit dat een radicale prediker, inmiddels inde gevangenis op verdenking van terrorisme, fondsen wierf , zorgde voor extra onrust.  [stemmingmakerij(2017)] [rumoer (2014)]

Het college beloofde om voortaan de omwonenden beter te betrekken. Helaas bleek het deze keer wederom een loze belofte. Zonder dat broodnodige overleg is een overeenkomst met de moskeebesturen gesloten. De omwonenden wordt nog voorgehouden dat het slechts voor een jaar is, waarna een evaluatie plaats zal vinden, maar de geluiden vanuit vooral GoudaPositief zijn duidelijk. De groei van 250 naar 500 plaatsen door het gebruik van het oude pand van de Lidl (eigendom van de gemeente) is voor deze partij nog lang niet genoeg. Uiteraard zonder overleg met de bewoners.

Wat opvallender is, is de rol van de andere coalitiepartijen. Drie christelijke partijen (CU, CDA en SGP) waren tegenstander van de komst van de “megamoskee” op de voormalige PWA kazerne,vaak met het gebrek aan communicatie met de wijk als argument. Maar nu zitten ze in het college en hebben zij dit besluit mede genomen. Ze sputteren nu wat tegen, maar zijn nu mede verantwoordelijk voor het nieuwe plan met gebruik van de door de prediker geworven fondsen, inclusief de toen geïnstalleerde CDA wethouder voor communicatie. Het zou hilarisch zijn als het niet zo triest is.De VVD zal dan ook een plan, waarbij de bewoners niet zijn betrokken, zeer kritisch benaderen. Zo hoort dat.

De VVD heeft altijd begrip gehad voor de noodzaak voor uitbreiding voor de aanwezige capaciteit. Mensen hoeven niet buiten te bidden.Maar de VVD heeft bovendien altijd benadrukt dat gezocht moest worden naar kleinschalige oplossing, het liefst in de buurt van de huidige moskeeën en in overleg met bewoners.

We hebben telkens te horen gekregen dat een andere locatie van de PWA-kazerne onhaalbaar was. We hebben zelfs nog de Lidl-locatie als optie genoemd, maar deze was volgens het college onhaalbaar. Blijkbaar zijn we toen verkeerd geïnformeerd, want nu komen zij met precies dat voorstel.

Onlangs was het op een ander dossier wederom raak. Nieuwe bewoners van Westergouwe hebben een vrije kavel gekocht op een eiland in de terechte veronderstelling dat het gehele eiland zou bestaan uit vrije kavels met vrijstaande woningen. De projectleider Westergouwe heeft dat zelfs nog twee weken geleden aan minister van Nieuwenhuizen laten zien. Totdat een bewoner bij toeval iemand tegen het lijf loopt die met het college een deal heeft gesloten om rijen huurhuizen voor zijn deur te bouwen. Tijdens de raadsvergadering was het druk met betrokken inwoners Tientallen mensen waren gekomen om de reactie te horen van de wethouder. Hij was duidelijk, hij zou het echt niet meer doen.Een volgende keer zou hij met de bewoners overleggen, maar nu had hij hun uitzicht al verkocht aan een projectontwikkelaar.

En dan was er dit weekend nog een moment om een stembusakkoordrond LHBTI emancipatie te tekenen (zie ook het artikel van Rik de Jong op deze site). . Hierin werd door de ondertekenaars afgesproken dat ……… De VVD heeft deze niet ondertekend. Voor ons is iedereen gelijkwaardig en heeft iedereen recht op gelijke zorg, een veilige omgeving en een gevoel van verbondenheid in de samenleving. Een stembusakkoord als deze gaat daarin niet helpen. De VVD trekt namelijk geen groepen of mensen voor. Wij maken geen onderscheid. Eenzaamheid bij ouderen moet sowieso bestreden worden en een bepaalde groep eruit lichten om daar specifiek beleid voor te maken onder de noemer “...vaker last hebben van eenzaamheid en isolement” of meer zorg ter beschikking te stellen door “...risicogroepen, zoals homomannen en transpersonen, zich snel en kosteloos kunnen laten testen op op seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA’s).” Hulp moet er voor iedereen zijn!

Gouda kent ongetwijfeld vele diverse groepen, klein en groot, die allemaal aandacht verdienen. Iedereen telt! Wij gaan ons de komende jaren inzetten voor een veiliger Gouda voor iedereen! 

Nog 10 dagen. Dan kan u kiezen om Gouda nog mooier te maken. Stem 21 maart VVD Gouda.

Ronald Verkuijl, lijsttrekker VVD Gouda