De druk om te deugen...

U las in hier de beslommeringen van de fractievoorzitter al waarom de VVD in Gouda het stembusakkoord rond LHBTI emancipatie niet steunen. Wij willen dat iedereen zich op zijn of haar plek voelt in Gouda. Van het “na-gesiste” meisje bij station Goverwelle tot een transgender op de markt. Voor iedereen is plek in Gouda en laten we vooral normaal met elkaar omgaan.

Helaas blijkt het steeds lastiger om kritisch te kijken naar dit soort initiatieven. Partijen durven niet meer te zeggen wat niet bevalt of laten een willekeurige kandidaat tekenen om enerzijds geen electoraat te verliezen en anderzijds ruimte te hebben om later terug te krabbelen. Een engelenstem: de druk om te deugen. Overigens reageerde onze kandidaat Rik de jong ook op het stembusakkoord.

Gemiste kans voor Goudse LHBT’s

Toen bekend werd dat het COC een zogenoemd regenboog-stembusakkoord had opgesteld voor Gouda, was ik aanvankelijk erg enthousiast. Als homo ervaar ik regelmatig aan den lijve dat de emancipatie en acceptatie van homoseksualiteit in Nederland lang niet altijd zo goed geregeld is als we soms wel denken. Ik vind het belangrijk dat hier ook in Gouda aandacht aan wordt besteed.

Juist daarom was ik behoorlijk teleurgesteld toen ik de inhoud van het stembusakkoord onder ogen kreeg. De lijst met voorstellen en maatregelen waar de Goudse politieke partijen hun handtekening onder konden zetten was ellenlang en bevatte een aantal punten waar de gemeente helemaal niet over kan beslissen. Ook waren de beleidsvoorstellen zo concreet en zo afgebakend dat er amper nog ruimte was voor eigen invulling.

Ik hoopte dat het COC zou proberen om zoveel mogelijk mensen en partijen mee te krijgen in het verhaal. Door samen de intentie uit te spreken dat we Gouda een betere plek voor homo’s en andere LHBT’s willen maken, wordt al een krachtig signaal uitgezonden. Daar horen natuurlijk ook concrete maatregelen bij, maar die moeten wel realistisch zijn. Deze waslijst van het COC kwam er op neer dat er beleid wordt gedicteerd. Dit kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn.

Wat ook heel jammer is, is dat partijen die het akkoord niet hebben ondertekend door sommige mensen nu worden neergezet als ‘’homofoob’’. Wij zouden niets voor LHBT’s willen doen. Het tegendeel is waar! Maar we kunnen geen handtekening zetten onder een akkoord waarin beloftes gedaan worden die zelfs met de beste bedoelingen onmogelijk waargemaakt kunnen worden. En daarmee is deze actie in mijn ogen behoorlijk contraproductief. Jammer, COC!

Rik de Jong is bij de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart kandidaat voor de VVD Gouda.