Waar lopen de grenzen tussen baldadigheid, overlast en criminaliteit?

Beide fenomenen, zowel overlast als criminaliteit zijn onwenselijk en dienen tegengegaan te worden. Wat de VVD Gouda betreft is het handhaven van de openbare orde en het waarborgen van de veiligheid voor éénieder in de stad één van de meest essentiële kerntaken van de overheid. Helaas hebben we in Gouda, met enige regelmaat te maken met hardnekkige overlast en criminaliteit, waarbij de grens soms dun lijkt.

Gouda is een stad met veel energie, waar veel inwoners en ondernemers hard werken aan een nog mooier Gouda. Het merendeel van de inwoners voelt de verantwoordelijkheid om wat te maken van de stad. Echter blijkt elke keer weer dat een klein deel van onze inwoners, de verantwoordelijkheid, die gepaard gaat met de vrijheid, niet goed aankan. In de overlast die deze kleine doelgroep veroorzaakt lijkt een patroon te zitten. Elke keer dat er vanuit de stad iets moois wordt gedaan (of het nu plantenbakken in de binnenstad zijn, of de beschilderde kaasmeisjes in het kader van Gouda 750), is er een kleine doelgroep die dergelijke versieringen of kunstwerken ontsiert of vernielt. Plantenbakken worden omgeschopt en kaasmeisjes omvergeduwd. Het gevolg? Overlast, een ontsierde omgeving en schade aan andermans eigendommen.

Een kleine groep overlastgevers een doelgroep noemen is wellicht wat zachtzinnig, zeker wanneer deze personen de beelden omver duwen en onthoofden. Baldadigheid kent een boete van € 240,00. Hier gaan deze van dalen echter de grens over een plegen vernielingen. Zoals ik in het AD Groene Hart van 26 april 2022 heb mogen laten optekenen: Artikel "Tweede kaasmeisje in Gouda ‘vernield’, hoofd spoorloos verdwenen: ‘Heel verdrietig’"

‘’Het is dan ook niet de eerste keer dat initiatieven in Gouda worden vernield. ,,We zien een patroon, er lijkt stelselmatig een klein aandeel Gouwenaars te zijn dat het nodig vindt om dingen te vernielen. Of het nou uit baldadigheid is, of een ander motief - ik kan eigenlijk geen andere reden verzinnen”, zegt Kevin de Jonge (VVD). Hij doelt ook op de plantenbakken die geregeld worden omgegooid op de Kleiweg, de Lange Tiendeweg en de Korte Tiendeweg. Als de daders van de vernieling van de plantenbakken op de Kleiweg de dans zouden ontspringen, wilde de VVD in 2020 dat de gemeente in het uiterste geval de camerabeelden openbaar zou maken. Gouda koos er echter niet voor om dat te doen. ,,Ook bij de kaasmeisjes zouden we daarvoor zijn, als laatste optie”, zegt De Jonge.’’

Heel verdrietig wordt vorenstaand voorval genoemd. Het is natuurlijk veel meer dan dat. Verwerpelijk en dieptriest. Wanneer de daders van dergelijke vernielingen bekend zijn, mogen zij stevig aangepakt worden.

Helaas zien we in Gouda nog een ander verschijnsel dat weer oplaait: autobranden. De teller dit jaar staat op 8, met een intensivering de afgelopen weken. Het zou zomaar net weer een andere dadergroep kunnen zijn, maar het patroon van het vernielen van andermans eigendommen zonder gewin voor de daders, blijft een onverklaarbaar maar verwerpelijk fenomeen.

Uiteraard roepen wij het gemeentebestuur op hier bovenop te zitten en ook het gemeentelijk instrumentarium aan te wenden om deze criminele gedragingen te stoppen. De politie en de gemeente doen natuurlijk hun best om criminaliteit een halt toe te roepen. Maar dergelijk gedrag is niet op te lossen met een goed gesprek. Patronen dienen doorbroken te worden en daders hard aangepakt te worden. Daarmee komen we uit bij wat de politiek kan doen: geef ruimte voor de inzet van onconventionele middelen en oplossingen en werk aan een steviger veiligheidsbeleid. Een beleid waarmee je als overheid duidelijk laat zien dat je de baas bent in je stad.

Fractievoorzitter Kevin de Jonge