Eerste duiding van de verkiezingsuitslagen | Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Een nieuwe raadsperiode staat voor de deur. Een nieuwe periode voor de Goudse partijen om aan de slag te gaan voor de gehele stad, met het mandaat van de kiezer. Uiteraard zijn felicitaties op zijn plaats voor de winnaars, van harte met het verkregen mandaat. En aan de kiezer: dank, dank voor uw stem.

Er zijn natuurlijk ook verliezers. Ondanks dat 8,6% van de kiezers het vertrouwen in de VVD heeft uitgesproken, zijn dat minder stemmen dan de vorige gemeenteraadsverkiezingen. Dat doet wat met onze positie in het vervolgproces. De VVD ziet de uitdagingen voor de stad, en vind het essentieel aan de slag te gaan met deze uitdagingen, daarbij blijft de bereidheid om de stad mede te besturen, juist ook om de stem van onze kiezers te laten horen. Thema’s als veiligheid, een haalbaar duurzaamheidsbeleid en bereikbaarheid blijven van groot belang.

De opkomst is deze verkiezingen, in heel Nederland, pijnlijk laag. Slechts de helft van de kiesgerechtigden heeft een stem uitgebracht in Gouda. Daarmee hebben we met alle partijen onvoldoende voor elkaar gekregen de kiezer naar de stembus te halen. Daarnaast is het politieke landschap zeer verdeeld in Gouda. Die twee constateringen vragen om een kritische blik, van winnaars en verliezers, een kritische blik op bestuurlijke vernieuwing.

Die bestuurlijke vernieuwing zal essentieel zijn voor een robuust gemeentebestuur van en voor Gouda. De bestuurscultuur moet veranderen, het moet transparanter en alternatieve bestuursvormen moeten verkend worden, voorbeelden zijn een raadsbreed akkoord of een uni-college. Zonder deze bestuurlijke vernieuwing zal het gemeentebestuur verder vervreemden van onze inwoner, met alle gevolgen van dien. Daarbij de oproep, blijf de ogen op het hele politieke speelveld gericht houden. Er zijn meerdere vormen van samenwerking en coalities mogelijk. Meerderheden zijn over het hele politieke spectrum te vinden.

Tot slot, de stad moet bestuurd worden. We moeten aan de slag met de uitdagingen die voorliggen. Vanuit de positie van D66 als grootste partij, de werkbaarheid van het proces en de kleine afstand tussen de 2e en 3e partij, pleiten wij voor één verkenner/informateur vanuit de grootste partij: D66.

Mede ingegeven voor het sterk versnipperde politieke landschap ligt er een uitdaging in de formatie. Houd oog voor het hele politieke veld en werk aan bestuurlijke vernieuwing, daarin is de VVD altijd bereid om een rol te spelen.


- Fractievoorzitter Kevin de Jonge