Veiligheid in Gouda

Gouda is een compacte historische stad met grootstedelijke uitdagingen, zeker in het veiligheidsdomein. We doen allemaal ons best om Gouda veiliger te maken, een primaire taak van de overheid, van onze gemeente, maar toch kan Gouda nog veiliger en daar gaat de VVD zich voor inzetten.

Met ons veiligheidsverhaal wil ik positief beginnen: Gouda heeft een fantastisch brandweerkorps, een sterke geneeskundigehulpverlening, een ongelofelijk toegewijd politieteam, een robuuste gemeentelijke crisis- en handhavingsorganisatie en tal van hulpverleningspartners zoals de Reddingsbrigade en het Rode Kruis. Allen leveren zij een grote inspanning voor een veiliger Gouda. En met zeker resultaat!

Deze organisaties zijn nog wel eens het mikpunt van kritiek. Toch is het besef essentieel dat wanneer je 112 belt, er binnen 15 minuten, vaak sneller, professionele hulpverlening ter plaatse is. Het voelt vanzelfsprekend, omdat dit goed geregeld is, maar deze mensen doen een stap naar voren, wanneer anderen (moeten) vluchten of schuilen.

Maar er valt nog zoveel te verbeteren in ons veiligheidsdomein. Hoe zorgen we voor een toekomst bestendige brandweer, hoe gaat de geneeskundige hulpverlening eruit zien en hoe zorgen we dat de capaciteit van de politie weer op orde komt? Maar bovenal; hoe zorgen we dat deze hulpverleners zich veilig kunnen inspannen om Gouda veiliger te maken? Onze hulp- en veiligheidsdiensten staan voor uitdagingen van modernisering en innovatie, capaciteits uitdagingen, het landelijke speelveld met de evaluatie Wet Veiligheidsregio’s en een veranderende samenleving.

De vraag blijft, waar valt de veiligheid te verbeteren. Dat bestaat uit twee aspecten. Maak onze inwoners, ondernemers en bezoekers weerbaar en zelfredzaam, en zorg dat de veiligheid gehandhaafd kan worden door onze hulp- en veiligheidsdiensten. We zien overlast in Gouda Oost, jeugdigen die met gebalde vuisten tegenover de politie staan, overlast van coffeeshops, een uitgebreid drugsnetwerk en recidive inbrekers.

Preventie of repressie

Veiligheid start bij preventie: het voorkomen van onveiligheid en criminaliteit. Hiervoor is het belangrijk de inwoners, ondernemers, bezoekers, maar ook zeker de eigen overheid weerbaar te maken. Geef voorlichting, over bijvoorbeeld cybercriminaliteit of overstromingsgevaren, neem maatregelen in de buitenruimte zoals afsluitbare poorten, inrichting van nieuwe wijken en voldoende straatverlichting. Maar ook de gemeente moet ondermijning tegengaan met goede voorlichting voor ambtenaren en politici en een stevige integere aanpak.

Als preventie niet werkt, wordt overgegaan tot repressie: de daadwerkelijke aanpak van onveiligheid en criminaliteit. In de aanpak wordt altijd gestart met een ondersteunende aanpak, aanhouden en vervolgen waar nodig, maar ook kijken hoe je iemand goed kan laten terugkeren in de samenleving, zodat iemand niet opnieuw dezelfde fout begaat. Echter blijkt vaak dat deze aanpak tekort schiet. Respect voor de overheid bij overlastgevende groepen, drugsdealers en inbrekers ontbreekt soms totaal. Bij deze groep helpt een registratie en een vermanend gesprek niet. Voor deze zware of recidive criminelen en overlastgevers is er maar één oplossing. Een harde aanpak met inzet van onconventionele middelen zoals slim cameratoezicht, het intensief verstoren van criminele (leef)patronen mede om het gevoel van onaantastbaarheid te doorbreken. Een lik op stuk beleid en zware bestuurlijke maatregelen vormende kern, maar alle beschikbare middelen moeten worden gebruikt. Dit vraagt grote intensiteit en capaciteit, waar aan gewerkt moet worden, zowel bij politie, handhaving als justitie.

De VVD zal zich, ook de komende jaren, hard maken voor een veiliger Gouda, zodat iedere inwoner zich thuis kan voelen in Gouda, want veiligheid is één van de belangrijkste aspecten voor een gevoel van thuis.

Geschreven door: VVD Gouda Lijsttrekker Kevin de Jonge