Gezonde economie voor Gouda en de regio

De economie: er wordt veel over gepraat, zeker in de politiek. Maar meestal gaat het dan over cijfers, en niet over mensen. Terwijl de economie juist over mensen gaat.

Economie

Als je het kort samenvat, dan is de economie de manier waarop we met z’n allen geld verdienen. Om belangrijke dingen als onderwijs en veiligheid te kunnen betalen. Maar voor ons is de economie meer dan dat. Voor ons staat de economie voor vrijheid. De vrijheid van ondernemers bijvoorbeeld, om hun zaak op te bouwen en uit te breiden. Niet alleen om hun eigen geld te verdienen, maar ook om iets terug te doen voor de samenleving en banen te creëren. Banen die er weer voor zorgen dat heel veel mensen, heel veel gezinnen, de dingen kunnen doen die zij leuk en belangrijk vinden. De economie geeft je dus eigenlijk de vrijheid om het maximale uit je leven te halen.

Die vrijheid is de reden dat wij de economie zo belangrijk vinden. Wij willen dat een sterke overheid de economie ondersteunt en stimuleert en alleen bijstuurt als dat nodig is. Omdat de economie mensen de kans geeft om hun leven steeds iets beter te maken.

Ondernemers en banen

Over banen gesproken. Vroeger had je een baan voor het leven, tegenwoordig maak je in je leven verschillende banen mee. Wij willen niet blijven hangen in het verleden.Het is nu eenmaal zo dat mensen niet meer hun hele leven bij één werkgever blijven. Het gaat erom dat er genoeg banen zijn om iedereen de kans te gunnen om zich te ontwikkelen en ontplooien in de maatschappij.

Die banen worden niet door de overheid gemaakt, maar door de ondernemers van Gouda. Zoals Pim Fortuyn ooit zei: ‘’Er staat geen banenmachine op de zolder van het Binnenhof’’, die hebben wij ook niet in de gemeente. De overheid kan er wel voor zorgen dat het ondernemersklimaat optimaal is, zodat iedereen kan en wil ondernemen in Gouda.

Ondernemers en minder regels en minder rompslomp

Het MKB is de motor van onze economie. Maar liefst 70% van de werkende Nederlanders heeft er een baan. Wij vinden daarom dat het MKB ruimte en credits verdient. Wij pleiten dus ook voor lagere lasten voor het MKB.

Ondernemers creëren een bloeiende economie met veel banen. Veel regels voor bedrijven zijn echter niet nuttig en zelfs schadelijk voor de economie. Daarom willen we voor de Goudse ondernemers ook zo min mogelijk regels en minder administratieve rompslomp want die staan de Goudse ondernemers alleen maar in de weg. Minder regels en lage lasten zorgen ervoor dat Goudse ondernemers de kans krijgen om te innoveren en in onze stad willen blijven ondernemen. Dit zorgt voor blijvende werkgelegenheid. Wij willen dat ondernemingen makkelijker kredieten kunnen krijgen om te investeren in personeel of apparaten. Ook moet het aantrekkelijker worden om mensen in dienst te nemen. Zo vinden meer mensen een baan.

ZZP-ers

Veel mensen kiezen er tegenwoordig voor om zzp’er teworden, omdat ze behoefte hebben aan vrijheid en flexibiliteit. Deze ondernemers helpen onze economie vooruit. Daarom willen we de positie van zzp’er verankeren in de wet.

Wij willen dat de wet voorspelbaar en duidelijk is, zodat opdrachtgevers zzp’ers durven in te huren. Tegelijkertijd bestrijden we schijnconstructies waarbij mensen tegen hun wil als zzp’er worden ingezet.

Economisch herstelen Gemeente financiën

De gemeente mag kosten maken, zolang dat maar voor overheidstaken en in het algemene belang is. We zien dat de gemeentelijke schulden nog steeds hoog zijn. Wij vinden dat het verlagen van schulden en het opvangen van kosten niet mag leiden tot een lastenverzwaring voor onze inwoners en ondernemers. Een lastenverlaging is goed mogelijk, wanneer we als overheid kritisch kijken naar onze rol en ons niet overal tegenaan bemoeien. We investeren in de stad, wat betekent dat je geld uitgeeft om de waarde te laten stijgen. Een bruisende stad, met volop economische bedrijvigheid waarin we onze overheidsuitgaven goed op orde hebben.

Belastingen

Wij pleiten voor lagere belastingen. Waarom willen wij lagere belastingen? Onze inwoners en ondernemers, verdienen hun geld door hard te werken. Zij verdienen het ook om zelf te beslissen wat ze met dat geld doen. Wij willen dat de overheid alleen geld uitgeeft aan noodzakelijke dingen. Daardoor kunnen de belastingen omlaag, zodat mensen de vrijheid hebben om hun eigen keuzes te maken.

Tot slot

Vanuit de VVD Gouda, komen wij, indien u dat wilt, graag met u hierover in gesprek. Wij horen graag wat er goed gaat, maar nog liever wat er beter kan. Schroom niet ons een mail te sturen om onder het genot van een bakkie met elkaar van gedachten te wisselen.

Kandidaat-raadslid Hans van der Elburg