Thuis in Gouda - Verkiezingsprogramma Gemeenteraad 2022

Op 27 januari presenteert VVD Gouda haar verkiezingsprogramma voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 2022, deze worden gehouden op woensdag 16 maart. In samenwerking tussen de leden, fractie en bestuur van de VVD Gouda en de stad is dit programma tot stand gekomen.

Lees hier het verkiezingsprogramma van VVD Gouda voor 2022

Gouda is een mooie stad, maar het kan nog heel veel beter. Voor de komende verkiezingen en de periode daarna richten wij ons op alle problemen en uitdagingen in de stad, maar daarbij leggen we de focus op vijf thema’s, namelijk:

  1. Verantwoord inzetten op energie en duurzaamheid (haalbaar en betaalbaar)
  2. Meer inspanningen op Veiligheid (hardere aanpak zware/recidive overlastplegers en criminelen)
  3. Het oplossen van het huisvestingsprobleem (maximale inzet op goede woningbouw met ruimte voor doorstroming)
  4. Het bereikbaar houden van Gouda, ook voor de auto (met goede parkeervoorzieningen)
  5. Lagere lasten voor onze inwoners.

Maar zonder te luisteren naar de Gouwenaar kunnen deze plannen niet worden verwezenlijkt. De gemeente zal beter moeten gaan luisteren naar zijn inwoners, zal de focus moeten leggen op zijn kerntaken en verder vooral de ruimte geven aan Gouwenaars om iets moois te maken van de stad. Daar zal de VVD Gouda zich voor in gaan zetten. Voor alle inwoners, alle ondernemers en alle hulpdiensten, zodat iedereen thuis in Gouda ervaart.