2022, een terugblik op de jaarwisseling en een vooruitblik naar betere tijden

Ook bij de jaarwisseling 2021-2022 is er een vuurwerkverbod afgekondigd. We kunnen toch wel stellen dat dit geen onverdeeld succes is gebleken. Overal in de stad waren knallen hoorbaar, geen carbid, maar gewoon vuurwerk. Natuurlijk was het minder dan anders, maar als je niet beter zou weten, zou je denken dat er geen vuurwerkverbod was. Handhaving zou het toverwoord zijn, maar met alle taken die de gemeentelijke handhaving en de politie met beperkte capaciteit op het bord krijgen, is dat toch wel een enorme uitdaging. Vandaag nog bericht nu.nl dat er dit jaar twee keer zoveel vuurwerkslachtoffers zijn als vorig jaar.

In Gouda zijn ernstige incidenten gelukkig uitgebleven. Wel zijn er diverse vuilnisbakken in de openbare ruimte opgeblazen en zijn bushokjes beschadigd. Ook werd het nog even te gezellig op de markt, maar tot escalatie kwam het niet. Dat behoeft absoluut een compliment voor onze inwoners, en natuurlijk onze hulpdiensten.

In Nederland zie je toch dat met de jaarwisseling, en daags daarna, diverse hulpverleners belaagd zijn. Vooral de politiemedewerkers en handhavers moesten het weer ontgelden. Het zal niet veel verschil maken dat ik dit uit in een nieuwsitem van onze lokale VVD-afdeling, maar toch moet mij van het hart dat ik de misselijkmakende beschuldigingen van politiegeweld en het constant belagen van hulpverleners ongelooflijk zat ben. Deze hulpverleners zijn onze inwoners, wanneer de pieper gaat of de melding over de portofoon binnenkomt, verlaten zij hun thuis, kazerne, post of bureau om onbaatzuchtig hulp te verlenen, zonder enige vorm van willekeur. Dat een kritische VN-rapporteur ‘’zeer kritisch op ingrijpen Nederlandse politie bij protesten’’, vind ik dan ook een klap in het gezicht van onze hulpverleners. Ik zou toch iedereen eens uitnodigen om zich te verplaatsen in de politiemedewerker. De hoeder van de openbare orde die te maken krijgt met ongelofelijk geweld, en bij ingrijpen wordt verguisd.

Laten we vooruitkijken. Vooruitkijken naar een jaar waarin we landelijk hard werken aan een verdere aanpak. Maar of we nu willen of niet, het jaar zal aanvangen met een onverminderde invloed van Covid-19. Deze pandemie zal blijven zorgen voor het balanceren tussen vrijheden en het welzijn van de Nederlander, een zeer moeilijke afweging. De inperking van de vrijheid van de een, kan het waarborgen van de vrijheid van de ander zijn. Daarbij moet uitsluiting voorkomen worden en hebben we te maken met sectoren (zoals de zorg en het onderwijs) die onder druk staat. Ga er maar aan staan. Je kan het oneens zijn met (sommige) maatregelen, sommige maatregelen zijn lastiger te begrijpen dan anderen, maar de inspanningen die geleverd worden om Nederland door de crisis heen te loodsen zijn ontegenzeggelijk enorm.

Maar Corona zal Nederland nog wel even in zijn greep houden. Nu.nl bericht vandaag eveneens over een nieuw dagrecord voor wat betreft besmettingen. De crisis zal vele sectoren blijven raken. Des te belangrijker is het om als gemeente voor onze inwoners, ondernemers en hulpdiensten te blijven staan.

Toch staat ons ook veel moois te wachten. De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan, de kans om te stemmen voor verandering in Gouda. Ook is het 2022, het jaar waarin Gouda 750 jaar stadsrechten bezit. Hoe we dit kunnen vieren blijft nog even de vraag, maar Gouda 750 en alle initiatieven die onze stad zo mooi maken, zullen positiviteit brengen in 2022. Laten we de successen vieren en blijven zien wat ons gelukkig maakt.

Dan rest mij in dit nieuwe jaar niets anders dan iedereen de beste wensen te doen toekomen, op een jaar waarin we gezond blijven, successen vieren en aanpakken wat anders of beter kan. Tot snel in 2022!