Geen besluit over onderzoek naar Turfmarktkerk.

Weer is het de stad en zijn het onze inwoners en ondernemers die slachtoffer zijn van de wijze waarop een dossier wordt gestuurd.

Voor de zomer diende PvdA samen met Gouda Positief (GoPo) een motie in. De strekking van de motie was om de mogelijkheden voor onderzoek naar de sloop en herbestemming van de Turfmarktkerk in kaart te brengen. De motie is met brede steun aangenomen. Mogelijkheden in kaart brengen, doe je natuurlijk alleen als je dan een keuze uit de verzamelde opties wilt maken. Zelfs een keuze om geen van de opties uit te voeren, is een valide keuze.

Tot onze verbazing werd deze woensdag een haakse bocht gemaakt door de PvdA. Tijdens de beraadslaging stelde de PvdA voor om geen enkele keuze te maken. Niet voor en niet tegen de voorstellen. Het voorstel was om de keuze aan de volgende raad over te laten. Het voorstel van de PvdA is dus om het over de verkiezingen te tillen. Weer uitstel.

Helaas heeft de voltallige coalitie de PvdA gesteund en komt het dus weer niet tot waarheidsvinding. De VVD-fractie vindt dat hiermee de belangen van de stad, de eigenaar van de Turfmarktkerk en alle belanghebbenden, niet zijn gediend. De nasmaak die bij ons blijft hangen is dat het college en de coalitiepartijen niet tot waarheidsvinding willen komen.