Vonnis bestuursrechter: Gouda ging bij sloop Turfmarktkerk boekje te buiten

De afgelopen dagen is de gemeente Gouda twee keer op de vingers getikt omtrent het dossier Turfmarktkerk. De rechtbank (en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State) is in beide gevallen van oordeel dat de gemeente onvoldoende oog gehand heeft voor de belangen van betrokkenen. VVD Gouda stuurt aan op een openbaar debat om met de voltallige gemeenteraad de (politieke) consequenties hiervan te bespreken. Een verandering van de bestuurscultuur is zeer nodig.

Vorige week werd de gemeente door de bestuursrechter (Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State) op de vingers getikt over het bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan moest ruimte maken voor de herontwikkeling van de Turfmarktkerk met oog voor de belangen van omwonenden. VVD Gouda heeft in 2019 tegen dit bestemmingsplan gestemd, omdat wij toen vonden dat er onvoldoende draagvlak voor het plan was bij  omwonenden. De rechtbank bevestigd nu dat de belangen van een aantal omwonenden onvoldoende zijn meegewogen en draagt de gemeente op om binnen een half jaar met een nieuw besluit te komen.

Deze week deed de bestuursrechter van de Rechtbank Den Haag uitspraak over de sloop van de kerk. In 2018 is die sloop door de gemeente uit handen van de eigenaar van de Turfmarktkerk genomen. Er zijn toen zelfs mensen geĆ«vacueerd. Allemaal omdat er acuut instortingsgevaar zou zijn. De rechtbank is dat niet met de gemeente eens en heeft het besluit uit 2018 nu vernietigd. Vragen, die nog onbeantwoord waren, komen daardoor in een nog ander daglicht te staan.  Waarom er tussen de conclusie van acuut instortingsgevaar en de evacuatie van omwonenden een week zat. Waarom de omwonenden na de evacuatie weer naar huis mochten, terwijl het stutten nog niet klaar was. Terwijl dat stutten volgens de gemeente noodzakelijk was voor de veiligheid van juist die omwonenden. Waarom de gemeente eiste dat de sloop op 1 december klaar moest zijn en zelf, na de sloop uit handen van de eigenaar te nemen, op 30 november nog verre van klaar was. En waarom de sloop 5 ton moest kosten, terwijl de eigenaar het voor veel minder kon laten doen. Ook nu die kosten mogelijk voor de gemeente komen, is en blijft dat een relevante vraag.

Genoeg vragen om hier in het openbaar het college over te bevragen en met de raad te spreken over de gevolgen van deze twee uitspraken. De bestuurscultuur van het huidige college moet transparanter en meer gericht zijn op alle betrokkenen.