Omdat vrijheid niet vanzelfsprekend is

Tijdens de Nationale Herdenking herdenken wij allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.

Het feit dat wij hier in Nederland nu in vrijheid kunnen leven, hebben we te danken aan de vele mensen die, gewild of ongewild, hun leven hebben gegeven in hun strijd voor vrijheid. Dit ongekende offer dreigt soms te veel naar de achtergrond te verdwijnen. Juist het besef van onze vrijheden en de gedane offers moeten we doorgeven, opdat wij niet vergeten. Niet vergeten dat Nederland niet altijd vrij is geweest. Velen zijn omgekomen of vermoord in het ongekend vrede regime dat Nederland en grote delen van de wereld in zijn greep hield. Maar ook nadien zijn er bij vele oorlogssituaties of vredesoperaties mensen omgekomen die streden voor vrijheid, de bevrijding van een verstikkend regime of internationale veiligheid en stabiliteit.

Door stil te staan bij de offers die deze mensen hebben gebracht, vergeten we niet dat vrijheid niet zo vanzelfsprekend is als dat het soms lijkt in Nederland. Door te herdenken, eren wij diegenen die ervoor zorgen dat wij in vrijheid kunnen leven.

Vrijheid staat voor ons allen centraal. Als individuen, maar nog meer als collectief, dienen wij dankbaar te zijn voor degenen die ons deze vrijheid hebben geschonken. Daarom hebben wij als VVD vandaag ook stilgestaan bij hen die zijn omgekomen of vermoord in hun streven naar vrijheid. Namens het bestuur en de fractie hebben Daniel Tuijnman en Kevin de Jonge een bloemstuk gelegd bij het herdenkingsmonument op de Markt in Gouda, omdat vrijheid niet vanzelfsprekend is.