Motie Realistisch Parkeerbeleid in Gouda, verworpen uit verachting van de auto.

Hoe houden we Gouda bereikbaar en leefbaar? Dat is een vraag die nu volop speelt in de Goudse gemeenteraad. Enerzijds speelt het Verkeerscirculatieplan (VCP), waarover later meer. Anderzijds lopen we bij ongeveer alle ruimtelijke ontwikkelingen aan tegen (terechte) zorgen over parkeerbeleid en parkeervoorzieningen van onze inwoners. Als er zelfs gewerkt gaat worden met een norm van 0,15 parkeerplaats per woning, dan is het einde zoek. Genoeg reden dus om actie te ondernemen.

Na een vergadering waar voor de zoveelste keer de parkeernorm nog verder werd gedrukt middels in Gouda niet-bewezen effectieve Mobility as a Service (MaaS) principes (zoals de deelauto) en aan de hand van woningtypen, was de maat vol voor de VVD-fractie. Niet alleen bij de VVD overigens. Vlak na de vergadering zijn de VVD-fractie en de Gouda’s 50+ partij-fractie (G50+) met elkaar in gesprek gegaan. We deelden de zorgen over het parkeerbeleid. Vragen stellen had inzake dit dossier geen zin (meer). Derhalve zijn we aan de slag gegaan met een motie. Desalniettemin bleven en blijven we bij ruimtelijke initiatieven vragen stellen en aandacht vragen voor voldoende parkeergelegenheid.

Na contact met de collega fracties ontstond er een motie opgesteld door de VVD en G50+ welke mede werd ingediend door Gemeente Belangen Gouda (GBG), Gouda Positief (GoPo) en de SGP. De SP werd geen mede-indiener, maar steunde de motie wel.


In de motie riepen wij op tot een drietal zaken:

Verzoekt het college:

§  Het parkeerbeleid actief te gaan monitoren. Bij knelpunten wordt onderzocht hoe in de parkeerbehoefte voorzien kan worden in plaats van het probleem bij de inwoner te leggen. Bij een significant overschot aan parkeergelegenheid kan dit getransformeerd worden naar groen of worden ingezet voor parkeerproblematiek in de nabije omgeving.

§  Bij ruimtelijke ontwikkelingen voorzichtig te zijn met het toepassen van MaaS-concepten, voor zover de effectiviteit onvoldoende vaststaat.

§  Bij ruimtelijke ontwikkelingen een alternatief plan beschikbaar te hebben om, bij een significante parkeervoorzieningenschaarste, te kunnen voorzien in de feitelijke parkeerbehoefte.

 

We willen dus dat het probleem niet zonder meer bij de inwoner wordt gelegd uit de ideologie van het wegdenken of wegwensen van de auto. Nu is de tactiek van het college om woningen geen recht op een parkeerplaats te geven. Bij problematiek kan er dan gereguleerd worden. Dit is natuurlijk een schop na naar de woningzoekende inwoner. De auto wordt door het huidige college haast veracht en op werkelijke beschamende wijze de stad uit gepest. Naast het monitoren en actie ondernemen bij knelpunten pleiten we voor een alternatief plan bij ruimtelijke initiatieven voor als blijkt dat de o.a. met deelauto’s kunstmatig verlaagde normen toch niet toereikend zijn. Anders krijg je een stad die volledig dichtslibt. De auto is en blijft voor velen een essentieel onderdeel van de mobiliteit. Daar gaan sommige partijen veel te gemakkelijk aan voorbij uit de bijna obsessieve neiging om Gouda ''groener te maken''. Er is geen oog voor de inwoner.

Voor de liefhebber zijn de motie en de stream van de inleiding en weerlegging van de VVD terug te zien via: https://gouda.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/6265753a-80c7-4cd2-870d-2c4148621230

Tijdens de besluitvormende raadsvergadering van 14 april 2021 werd de motie in stemming gebracht. Helaas heeft de motie het niet gehaald. Met de steun van voornoemde partijen kwam de uitslag op 15 stemmen voor en 20 stemmen tegen, verworpen dus.

Als VVD zullen we blijven strijden voor een bereikbaar Gouda met toereikende parkeervoorzieningen. We staan daarbij echter lijnrecht tegenover een groot deel van de coalitie. Toch maakt ons dat juist strijdbaar. Het is aan de inwoner om uiteindelijk te kiezen hoe Gouda eruit moet zien, en wel in maart 2022 bij de gemeenteraadsverkiezingen.