Taart voor onze Goudse hulpdiensten!

Het zijn bijzondere tijden, vele mensen hebben het zwaar en leveren bijzondere prestaties in tijden van Covid-19. Dit geldt zeker voor de brandweer, ambulancedienst en politie. In de gemeenteraad en op de sociale media hebben wij meerdere malen dank en steun uitgesproken voor onze hulpdiensten. Wanneer het te gevaarlijk wordt en mensen een stap terug moeten doen, treden deze helden juist naar voren voor onze veiligheid.

Juist dat vonden wij aanleiding om langs te gaan bij onze hulpdiensten. Ambulancemedewerkers worden bedreigd en geïntimideerd tijdens de werkzaamheden, de brandweer krijgt het vuurwerk om de oren en de politie krijgt een werkelijk ongekende agressie over zich heen. Vorenstaande incidenten zijn gelukkig wel meer uitzondering dan regel. Toch komen dergelijke incidenten veel te vaak voor.

Daarnaast worden de toch al lastige werkzaamheden nog eens extra moeilijk en gevaarlijk door de Covid-19-pandemie. Onder deze soms waanzinnige omstandigheden treden onze hulpverleners nog steeds altijd naar voren, voor u en voor mij. Zonder eigen gewin.

Zoals eerder aangegeven hebben we al vaker dank uitgesproken voor de inzet van onze hulpdiensten. Wij zijn trots en dat spreken we uit. Toch gaat het gevaarlijke werk van de hulpdiensten door. Daarom wilden we ze naast via media en de raad bedanken, ook echt laten zien hoe blij wij zijn met de inzet van onze helden.

Als blijk van onze dank en als steun voor het mooie en goede werk dat de helden van de brandweer, de ambulancedienst en de politie dagelijks verrichten hebben wij gezorgd voor een lekkere taart voor bij de koffie.

Geniet ervan en zet het goede werk voort, Gouda staat achter jullie!