Jaarwisseling 2020-2021 deel 3 - De kruitdampen zijn opgetrokken, een terugblik

De kruitdampen zijn inmiddels weer opgetrokken. Ondanks een landelijk vuurwerkverbod is er toch weer voor een redelijk vermogen aan vuurwerk afgestoken. Is Nederland klaar voor een vuurwerkverbod, de afgelopen jaarwisseling duidt in ieder geval op veel weerstand. Het zal komend jaar vast weer onderdeel van de Raadsagenda zijn of worden. Voor nu een korte terugblik op de jaarwisseling 2020 - 2021.

Algemeen nationaal beeld

Allereerst valt te concluderen dat het vuurwerkverbod overal in het land ruimschoots genegeerd is. Er is veel vuurwerk afgestoken. Toch dient er gekeken te worden naar het beoogde effect. Het Noordhollands Dagblad, Omroep West en De Stentor melden dat de ziekenhuizen het veel rustiger hebben gehad dan andere jaren. De SEH’s hebben veel minder vuurwerkslachtoffers binnen gekregen en ook oogartsen hebben een veel rustigere jaarwisseling gehad. Het Haaglanden Medisch Centrum vergeleek de nieuwjaarsnacht zelfs met een reguliere weekendnacht. Volgens de Veiligheidsregio Hollands Midden zijn er in de ziekenhuizen in de regio (Alrijne Ziekenhuis, Leids Universitair Medisch Centrum en het Groene Hart Ziekenhuis) zelfs helemaal geen vuurwerkslachtoffers binnengekomen. In dat opzicht is het vuurwerkverbod een succesvolle maatregel in deze tijden van crisis.

Het veiligheidsbeeld (waarover hieronder meer) geeft echter een meer onrustig beeld. De voorspelde ongeregeldheden op grote(re) schaal zijn gelukkig wel uitgebleven.

 

Lokaal beeld Openbare Orde en Veiligheid

Gouda werd nog ruimschoots voor het proosten om 0:00 uur opgeschrikt door twee (vermoedelijke) vuurwerkincidenten. Eerst was er in de nacht van 29 op 30 december een explosie bij een fysiotherapiepraktijk in de wijk Achterwillens, vermoedelijk door vuurwerk. Een dag later, in de nacht van 30 op 31 december volgde zwaar vuurwerk bij een voormalig Chinees Restaurant in de wijk Korte Akkeren. Ook is er, iets langer geleden, op 25 november 2020 een vuurwerkbom afgegaan bij een kinderdagverblijf in Goverwelle, gelukkig buiten de openingstijd om. Op 1 januari omstreeks 11:20 uur twitterde burgemeester Pieter Verhoeve de volgende cijfers:

‘’Brandweer: 1 voertuigbrand, 14 meldingen voor meestal container- en kleine (afval)branden. Vorig jaar 12 meldingen. Politie: 6 jaarwisseling gerelateerde incidenten. Vorig jaar totaal 5 incidenten.’’

Vorenstaande geeft een goed eerste beeld. Een jaarwisseling zoals alle andere. Met vuurwerk en met incidenten. De vuurwerkincidenten voorafgaand aan de jaarwisseling hebben gelukkig niet doorgezet. Wel zijn er drie zwaardere incidenten waarmee gebouwen zwaar beschadigd zijn. Cijfers omtrent materiele schade, handhavend optreden en agressie tegen hulpverleners zijn nog niet bekend.

 

Regionaal beeld Openbare Orde en Veiligheid

In Gouda bleef het dus relatief rustig, elders in de regio ging het er toch wat onrustiger aan toe. Allereerst hebben we de vuurwerkexplosie in een flat in Alphen aan den Rijn. Vervolgens is daar nog meer vuurwerk aangetroffen waar ook de Explosieve Opruimingsdienst ter plaatse is geweest. Hulpdiensten zijn hier nog een groot deel van oudejaarsdag bezig geweest, bewoners zijn elders opgevangen door gemeentelijke bevolkingszorg en het Rode Kruis. Verder is de Mobiele Eenheid ingezet en is er een ruime politiemacht ingezet in Alphen aan den Rijn, in de rest van de regio zijn er geen grote ordeverstoringen geweest, anders dan ‘’gebruikelijk’’ met een jaarwisseling. Ook de ziekenhuizen hebben het, zoals eerder aangegeven, bijzonder rustig gehad voor wat betreft vuurwerkslachtoffers. Bij het Alrijne Ziekenhuis, het Leids Universitair Medisch Centrum en het Groene Hart Ziekenhuis zijn zelfs helemaal geen vuurwerkslachtoffers binnengekomen.

 

Landelijk beeld Openbare Orde en Veiligheid

Landelijk zijn er toch veel incidenten geweest. De Mobiele Eenheid is op meer plekken in het land in gezet voor het handhaven van de openbare orde. De opdracht was om verbindend op te treden om zo de openbare orde te handhaven.

Minister van Justitie en Veiligheid, Ferd Grapperhaus, sprak zelfs over een relatief rustige jaarwisseling. De politie spreekt van een drukke nacht, waar grote excessen wel zijn uitgebleven. Helaas hebben we een bekend fenomeen wel weer terug zien keren deze nacht: het geweld tegen hulpverleners. Op diverse plekken zijn de ambulancedienst en brandweer gehinderd in het verlenen van hulp. Vaak kon deze hulp pas plaatsvinden na tussenkomst van de politie. In enkele scenario’s is zelfs bekend dat de brandweer retour kazerne moest omdat de veiligheid op locatie niet gegarandeerd kon worden.

 

Conclusie aangaande vuurwerk(verbod)

Kunnen we al conclusies trekken uit de eerste bevindingen? Nee, een hoop cijfers zijn nog niet bekend. Ook zijn er veel verschillen tussen gemeenten. Twee zaken waren wel te onderscheiden. Dankzij het vuurwerkverbod hebben de ziekenhuizen het rustiger gehad. Op het gebied van brandbestrijding en strafbare gedragingen geen afname te zien. Ook hebben er (ook in Gouda) nog genoeg (zwaardere) vuurwerkincidenten plaatsgevonden. Vuurwerk komt overal vandaan en er is toch een (gelukkig kleine) groep Nederlanders die de jaarwisseling aangrijpen om veel onrust te veroorzaken, daar is geen vuurwerkverbod tegen opgewassen.

 

Vooruitblik Openbare Orde en Veiligheid in Gouda in 2021

Tijd om weer strijdbaar door te pakken op het beleidsterrein Openbare Orde en Veiligheid. In januari zal de behandeling van het Integraal Veiligheidsbeleid (IVB) actieplan 2021 aan de orde komen. Daarnaast zullen we doorpakken op het dossier cameratoezicht zodat alle plegers van zowel overtredingen als misdrijven aangepakt worden. Daarbij is de capaciteit, maar ook de uitrusting en kwaliteit van de handhaving van groot belang.

Tot zover de laatste update omtrent Openbare Orde en Veiligheid en de jaarwisseling. Een gezond, veilig en gelukkig 2021 gewenst.