Jaarwisseling 2020-2021 deel 2 - Vuurwerkmisbruik in Achterwillens en Korte Akkeren

De spreekwoordelijke inkt van de beschouwing op de veiligheidssituatie bij de jaarwisseling 2020-2021 is nog nauwelijks opgedroogd, of de eerste forse incidenten dienen zich aan. Een explosie bij een fysiotherapiepraktijk in de Achterwillens waar vuurwerk niet wordt uitgesloten en een vuurwerkbom bij een voormalig chinees restaurant in de Korte Akkeren zijn al twee forse incidenten met een grote impact op de omgeving.

Op het moment van schrijven, oudejaarsdag omstreeks 15:00 uur lijkt er financieel gezien al meer schade te zijn dan de afgelopen jaren door vuurwerk het geval is geweest. Daarnaast zijn het dit jaar niet alleen prullenbakken, bushokjes of straatmeubilair, maar ook (bedrijfs)panden. Vooralsnog willen we de politie alle ruimte geven om een gedegen onderzoek uit te voeren. We hopen natuurlijk dat de daders gepakt worden, wellicht bieden camera’s hier wel uitkomst. Het delict is immers ernstig genoeg. Via deze weg willen we de inwoners en ondernemers van de getroffen panden dan ook veel sterkte wensen.

Ook elders in de Veiligheidsregio Hollands Midden is het raak. Hedenmiddag heeft ook in Alphen aan de Rijn een vuurwerkexplosie plaatsgevonden in een flat. De hulpdiensten zijn op dit moment nog volop bezig met het verlenen van hulp.

We hopen natuurlijk dat er niet nog meer noemenswaardige incidenten volgen. Als VVD-fractie blijven we deze ontwikkelingen nauwgezet volgen en doen we wat we kunnen. Voor alle slachtoffers van vuurwerk en ander jaarwisselings-gebonden geweld in welke vorm dan ook. Als de politieonderzoeken aanknopingspunten bieden, pakken we er zeker op door. Ook vindt in januari de behandeling van het Integraal Veiligheidsbeleid (IVB) actieplan 2021 plaats. Een goed moment om het hier met de raad over te hebben.

We hopen dat Gouda vanavond kan laten zien hoe het wel hoort. Stay safe en tot in 2021.