Jaarwisseling 2020-2021 - Verantwoordelijkheid voor vrijheid

Hulpverleners belaagd of gehinderd in Veen, Staphorst en Urk. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van steden en dorpen waar het onrustig is met de naderende jaarwisseling. In Gouda blijft de grote ellende ons nog bespaard, maar ook hier gaat op het moment van schrijven nog genoeg vuurwerk de lucht in. Daarnaast zijn er ook in Gouda feesten die door de politie beëindigd moeten worden.

Jaarwisseling Gemeente Gouda - verbod vuurwerk en carbid schieten

In Nederland, dus ook in Gouda, hebben we dit jaar een vuurwerkverbod. Het debat omtrent vuurwerk was in Gouda al eerder gevoerd. De afgelopen jaren kenden we de zogenaamde vrijwillig vuurwerkvrije zones. Bewonerscollectieven konden bij de gemeente een aanvraag indienen voor zo’n zone. Ondanks dat er geen formeel juridisch verbod was en er derhalve niet gehandhaafd kon worden, bleken deze zones een succes. Dit jaar wenst(e) de gemeenteraad middels een meerderheid een aanscherping naar, door de gemeente aan te wijzen, verplicht vuurwerkvrije zones. Wie mag dat gaan handhaven? Juist, de gemeentelijke handhaver. Maar extra capaciteit, daar wilde een raadsmeerderheid (nog) niet over praten.

De tendens is dat de gemeentelijke handhaving steeds meer taken op zich af ziet komen, zonder structureel extra capaciteit. Dit wordt verklaard met de kanttekening dat de handhaving binnen de huidige sterkte kan plaatsvinden. Elastiek kun je natuurlijk ook oprekken, maar op een gegeven moment knapt het. Hopelijk houden onze handhavers het vol. Maar extra taken binnen de huidige sterkte opvangen betekent toch dat bepaalde zaken minder aandacht krijgen. Daar komt een lokaal verbod op carbid schieten bij. We hebben met dit verbod ingestemd zolang dit enkel voor deze jaarwisseling geldt. Elke verlichting van de druk op de ziekenhuizen moeten we dit jaar aanwenden. Daarnaast is het veilige gebruik amper mogelijk binnen de gemeentegrenzen. Er waren echter toch signalen dat, met het vuurwerkverbod, een verschuiving zou plaatsvinden naar carbid schieten.

 

Jaarwisseling Gemeente Gouda - COVID-19

Het pakket van maatregelen, en zeker de lockdown van medio december, vraagt veel van mensen. Ook tijdens de jaarwisseling moeten we ons aan de maatregelen houden. Hoe vervelend ook, dit is nodig om de belasting op de ziekenhuizen terug te dringen en besmetting te voorkomen. Een groot deel van de inwoners doet het fantastisch. Een klein deel blijft echter de randen opzoeken, of gaat daar overheen. En daar ligt een zorg. Kunnen we deze jaarwisselingen de orde handhaven en waar zullen onze hulpverleners nu weer mee geconfronteerd worden?

 

Politie en gemeentelijke handhaving

De nationale politie, de regionale eenheid Haaglanden en politieteam Gouda, Bodegraven, Reeuwijk, Nieuwerbrug, Waarder en Driebruggen zijn druk met de voorbereidingen voor de jaarwisselingen. Vanuit de Nationale politie en diverse lagere organisatievormen is de samenleving gewaarschuwd. Vuurwerk gebruiken tegen politiemedewerkers is een (poging tot) doodslag. Het vuurwapen kan daarbij aangewend worden door politiemedewerkers. Een duidelijk signaal. Het is tekenend voor de maatschappelijke situatie dat het zwaarste geweldsmiddel van de politie wordt benoemd in de waarschuwingen. Elk jaar zijn er voorbeelden van politiemedewerkers die gewond, of zelfs arbeidsongeschikt, geraken door vuurwerk of fysiek geweld. Maar wat kunnen we hier als gemeenteraad aan doen? De tijd dat we over onze eigen ‘’gemeentepolitie’’ konden beschikken, ligt ver achter ons. Natuurlijk is preventie essentieel in de keten, natuurlijk is de dialoog een belangrijk aspect. Echter, de krankzinnigen die hulpverleners en passanten bestoken met vuurwerk, geweld niet schuwen en vernielingen plegen, luisteren niet naar een reprimande. Die spreken een andere taal. Die taal dient de politie nu juist te spreken, uiteraard op een voor de politie passende wijze. Toch is onze invloed vanuit gemeentelijk perspectief beperkt. Het devies is volgens ons dan ook:

 1.       Zorg voor een zo groot mogelijke pakkans middels camera’s, bodycams, videowagens, drones en daadkrachtig optreden.

2.       Pak zoveel als mogelijk, maar in ieder geval de zwaarste onruststokers op.

3.       Pas het snelrecht toe waar mogelijk en berecht de rest via de reguliere rechtsgang. Daarbij worden extra zware straffen uitgedeeld voor geweld tegen hulpverleners.

4.       Laat daders de schade vergoeden en daarbij ook zeker mentale schade hulpverleners meenemen.

 


Is dat allemaal wel zo liberaal? Wij weten: bij vrijheid komt ook verantwoordelijkheid kijken. En daar zit het knelpunt. Onruststokers gaan niet verantwoord met de vrijheid om. Feestende menigten nemen in deze tijden van Corona geen verantwoordelijkheid. En juist om de vrijheid van eenieder te bewaken en niet verder in te hoeven perken, kunnen we niet anders dan de pakkans verhogen en streng straffen. Door de vrijheid van degenen die geen verantwoordelijkheid nemen verder in te perken, waarborgen we de vrijheid voor de inwoners die wel verantwoordelijkheid nemen.

Naast de politie gaat onze zorg natuurlijk uit naar de gemeentelijke handhaving. Zij zijn minder goed uitgerust om zichzelf te kunnen verdedigen en beschikken niet over geweldsmiddelen. Wel zullen zij ook met de jaarwisseling in de frontlinie opereren. ‘’Bewapening’’ is niet het wondermiddel. Maar laten we serieus kijken naar de uitrusting en werkwijze van onze handhavers, want de taken die de gemeentelijk handhaver heeft zijn door de jaren heen ook fors veranderd.

 

Brandweer en Geneeskundige hulpverlening / ambulancedienst

Ook zogenaamde vredesdiensten als de brandweer en ambulancedienst (en andere geneeskundige instanties) zullen weer het een en ander voor hun kiezen krijgen. Het is te hopen dat de brandweer tijdig branden kan blussen, technische hulp kan verlenen, incidenten met gevaarlijke stoffen kan oplossen en waterongevallen kan bestrijden, zonder dat zij zich daarbij zorgen moeten maken over hun eigen veiligheid, anders dan gebruikelijk is voor het vak. Hetzelfde geldt voor de ambulancedienst. Het is werkelijk tenenkrommend om te zien dat de ambulanceverpleegkundige en de ambulancechauffeur willen vechten voor iemands leven, maar daar in belemmerd worden door krankzinnigen. De reden doet er niet toe. Van hulpverleners blijf je af.

 

Naast de raadsbehandelingen en het creëren van handhavingsmogelijkheden voor politie en de gemeentelijke handhaving zullen wij de veiligheidssituatie zeer veel aandacht geven. De kaders zijn gesteld, de controle voeren we zo scherp mogelijk. Op naar een jaarwisseling zonder noemenswaardige incidenten.  Alleen dan kunnen we spreken van een geslaagde jaarwisseling.

 

Stay safe en allen een goede, veilige en gezonde jaarwisseling toegewenst.