Het Kaderplan Bodemdaling Binnenstad. Oplossen of vooruitschuiven?

Er is lang onderzoek uitgevoerd en er is veel om te doen. Het Kaderplan Bodemdaling Binnenstad. Een beladen item in heel Gouda, de binnenstad in het bijzonder. Maar hebben we nu echt een toekomstbestendig (kader)plan liggen?

Al tijdens de waterconferentie in oktober van het jaar 2019 werd er gesproken over dé oplossing, het Kaderplan Bodemdaling Binnenstad. Dit plan werd gepresenteerd als het brede kader rondom de bodemdaling in de Goudse binnenstad, met een aantal oplossingsrichtingen. Na presentaties in februari en september van dit jaar, bleek al snel dat de gekozen oplossing niet zo toekomstbestendig is.

 

Wat zijn de problemen?

Het probleem is complex. Welke keuze er ook gemaakt wordt, inwoners zullen schade ondervinden van de gekozen optie. Er zijn een aantal problemen met betrekking tot bodemdaling. Het hoge grondwater zorgt voor wateroverlast en schimmelvorming door vocht in de lagergelegen delen van Gouda. Ook kan regenwater niet goed worden afgevoerd, door zowel het hoge grondwater als het sterk verouderde rioolstelsel. Daarnaast zijn er in Gouda een aantal funderingstypen, allen door elkaar heen gebruikt, zonder goede administratie. Door deze verschillende methoden zakken panden soms sneller dan naastgelegen panden. Wanneer deze aan elkaar vast gebouwd zijn, krijg je een ongelijke zetting en krijg je scheve panden met behoorlijke scheuren. Daarnaast kennen we paalrot bij droogstaande funderingspalen. Een veelvoud aan conflicterende problemen. Los je het ene probleem op, zal het andere probleem toenemen.

 

Oplossingen in het Kaderplan Bodemdaling Binnenstad (KBB)

In het Kaderplan Bodemdaling Binnenstad (KBB), worden een vijftal oplossingsrichtingen geschetst: niets doen, peilverlaging in hele stadsboezem (singels en daarbinnen, alsmede de Karnemelksloot en Kromme Gouwe tot de Industriestraat), peilverlaging in alleen de binnenstad (singels en daarbinnen), peilverlaging in een compartiment (nader te bepalen) of de stad op hoogte houden.

 

Iedereen is het ermee eens dat niets doen geen optie is. Maar wat dan wel? Volgens het college van Burgemeester en wethouders is, conform het KBB) de beste optie een deel van de binnenstad te compartimenteren (waterbouwkundig af te sluiten) en daarbinnen een peilverlaging van 25 centimeter door te voeren. Volgens de wethouder een ‘’prachtig experiment’’. Voor de geschiedenisboeken: we hebben ongeveer 50 jaar geen peilverlaging meer doorgevoerd, daar we destijds bij een nieuwe peilverlaging onverantwoorde risico’s voorzagen. Nu gaan we geleidelijk nog 25(!) centimeter verlaging doorvoeren. Maar zijn we er dan? Nee. Gouda zakt nadien nog wel even door, en we kunnen weer opnieuw beginnen. Maar gaan de inwoners dan gecompenseerd worden? Nee. Het mee-dalen met het maaiveld, zo verklaart de advocaat van de gemeente, is onderdeel van het normaal maatschappelijk risico. Schade komt dus voor rekening van de burger. En er zijn nog meer nadelen, het is niet uit te sluiten dat door deze handeling panden nog verder verzakken of nog ongelijker zakken, de doorvaarbaarheid van (een deel van) de binnenstad wordt aan banden gelegd, onderzoeksresultaten van de gemeente Gouda en de wateralliantie wijken sterk af en niet alle opties zijn even goed onderzocht. De problematiek is complex, maar zijn er dan geen alternatieven?

 

Vorenstaande vraag is de centrale vraag. De optie ‘De stad op hoogte houden’, klinkt futuristisch en onhaalbaar. Maar deze optie is in een (te) vroeg (onderzoeks)stadium al losgelaten vanwege de haalbaarheid. Willen we deze optie dan? Ja, als blijkt dat dit haalbaar en toekomstbestendig is, nee als blijkt dat het een daadwerkelijk onhaalbare optie is. Wij zetten als VVD dan ook in op een oplossing die daadwerkelijk toekomstbestendig is, waarbij gekoppeld wordt aan andere vraagstukken in de stad en waar alle gevolgen en aspecten op tafel liggen. Tevens willen we een eerlijke regeling voor getroffen woningeigenaren. College, leg ons uit waar de verschillende onderzoeksresultaten of interpretaties vandaan komen, zorg dat uw onderzoek compleet is en schuif de problemen niet weer 50 jaar vooruit.

 

Daarbij komen we uit op 3 centrale vragen:

 

1.       Waarom ligt optie 2c nu voor, terwijl blijkt dat er nog zoveel tegenstrijdigheden zijn in onderzoeken en beantwoording inhoudelijk onvolledig zijn? Zijn we echt wel met een volledig, integraal plan bezig?

 2.       Waarom kiezen we ervoor als stad, terwijl we nu eens echt het verschil kunnen maken, waar landelijk de ogen op ons gericht zijn, om een oude achterhaalde methode te hanteren waarbij we alleen aan effectbestrijding doen, en niet aan bronbestrijding in plaats van een echt toekomstbestendige methode? Goedkoop wordt duurkoop?

 3.       Waarom willen we als gemeente elke aansprakelijkheid aangaande de financiële (en samenhangende juridische) aspecten op de inwoner afwentelen zonder enige steun voor onze inwoner?

 

Maar hoe nu verder

Zonder dat de consequenties en alternatieven volledig duidelijk zijn, moeten we niet willen experimenteren met onze historische binnenstad. We moeten gaan handelen, maar op basis van gedegen planvorming en een duidelijk kader voor de Goudse inwoner. Niet op basis van experimenten en korte-termijn denken.