Oproep open debat kosten Corona en jeugdzorg

De gemeente Gouda is in financieel zwaar weer terecht gekomen. De kosten van jeugdzorg lopen sterk op. Corona heeft voor extra kosten gezorgd en voor minder inkomsten.

Het college heeft een aantal keuzevraagstukken aan de raad voorgelegd om met deze situatie om te gaan. VVD, GBG, GoudaPositief, Goudse 50+ partij, SGP, PvdD en SP zijn niet tevreden over de manier waarop het college het gesprek hierover met de raad aangaat.

Ten eerste vanuit de constatering dat er twee forse onzekerheden in de financiële toekomst van Gouda zitten. Het is enerzijds nog altijd onbekend wat corona ons gaat kosten, mede omdat onbekend is hoe lang de corona crisis nog gaat duren. Daar komt bij dat momenteel nog altijd onbekend is wat Gouda van het Rijk krijgt voor opvang van corona-kosten en verminderde inkomsten.

Daarnaast is onbekend of het terugdringen van de kosten jeugdzorg volgens het door het college voorgestelde schema (naar kostendekkend in 2025, dus in de volgende raadsperiode met een nieuw college!) ook echt gaat lukken zoals het huidige college voorstelt. En ook voor de tekorten in de jeugdzorg is bovendien onbekend in welke mate het Rijk gaat bijspringen om de kosten jeugdzorg te dekken.

Het college doet een voorspelling van een tekort van 4 miljoen over de komende 4 jaar. Maar volgens genoemde partijen kan het ook zomaar 26 miljoen zijn. Dat betekent dat we met die onzekerheden om zullen moeten gaan en bijsturen naargelang de financiële positie zich verder ontwikkeld.

Het college legt nu een aantal opties voor. Een meerkeuze-vraag. Genoemde partijen zien liever een meer open vraag. Alleen zo kunnen we de visies van de verschillende partijen bij elkaar brengen.

Genoemde partijen hopen natuurlijk van harte dat de rijksoverheid in september al enige compensatie gaat geven. De berichten daaromtrent waren de afgelopen dagen best hoopgevend. Maar roepen op het geld vooral pas uit te geven wanneer het ook echt beschikbaar komt en raadsbreed een plan te maken dat inzet op een meer toekomstbestendig beleid.