Voorkom tweede Corona-golf

Over twee weken beginnen de scholen weer. Binnenkort sluit het terrasseizoen en zal de horeca weer voornamelijk binnen plaatsvinden. Het is dus zaak om onze stad hierop goed voor te bereiden en Corona-proof te maken. Helaas is er de afgelopen weken een sterke, zorgwekkende toename van het aantal besmettingen. Twee weken op rij verdubbelde dit aantal al. Als dit zo doorzet hebben we eind van de maand, als de scholen beginnen, al 500 besmettingen in de stad!

Dit is dus een belangrijk en urgent probleem. Het klinkt als een open deur, maar de VVD vindt dat er bij het stadsbestuur nog te weinig aandacht voor is. Een briefkaartje, wat meer sociale media en een gesprek met vertegenwoordigers in de stad. Dat is het plan en dat plan kwam ook nog eens een week nadat de GGD aan de bel heeft getrokken. Of eigenlijk drie weken, want toen sprak de GGD al haar zorg uit.

Samen met een aantal andere coalitiepartijen willen wij hier als gemeenteraad zo snel mogelijk over in gesprek met het college en de burgemeester. Blijkbaar is dit nodig om de urgentie te verhogen. Daarnaast is dat de manier waarop een democratie werkt en iedereen zich vertegenwoordigd kan voelen.

Wat is onze insteek voor een adequate aanpak?

  1. De besmettingen beginnen momenteel steeds bij kleine brandhaarden in familiekring of in werkverbanden. Kleine groepen mensen zitten daar vaak en dicht bij elkaar. De kans op besmetting is daarbij groot. De gemeente dient daarom nog meer gericht op specifieke doelgroepen mensen op hun verantwoordelijkheid aan te spreken. In de taal die zij spreken, via de (media)kanalen die zij regelmatig lezen.
  2. Daarbij hoort ook de verantwoordelijkheid van mensen om, zodra ze besmet zijn, zich te isoleren en thuis te blijven. Dit is niet vrijblijvend! De communicatie hierover mag dus ook veel dwingender zijn.
  3. Mensen die in contact zijn geweest met iemand die later besmet bleek, weten dat vaak niet. Daarom is contact- en brononderzoek zo belangrijk. Het blijkt dat lang niet iedereen hieraan meewerkt. Het is aan de gemeente om ervoor te zorgen dat dit wel gebeurt. Laten we zoeken naar manieren waarop we met eventuele sancties dit nog verder kunnen afdwingen.
  4. Nu kan het natuurlijk gebeuren dat mensen nog niet weten dat ze besmet zijn en naar buiten gaan. Daar moeten we dus ook de besmettingskans verkleinen. Het is van belang om goed naar de professionals te luisteren welke maatregelen nodig zijn. 1,5 meter is sowieso de basis. Het is aan het stadsbestuur om dit te handhaven. De VVD vindt dat mensen eerst een waarschuwing moeten krijgen, maar de tweede keer gelijk op de bon geslingerd moeten worden.
  5. De regels volgen bij besloten bijeenkomsten, zoals kerken, verenigingen, bruiloften, vraagt een groot verantwoordelijkheidsgevoel van de organisatoren. Zij staan aan de lat om de juiste maatregelen te nemen om een goede en veilige bijeenkomst te houden. Als zij dat niet kunnen garanderen, moeten ze hun activiteiten uitstellen. Hoe zuur dat ook is, het is echt nog even nodig. Transparantie is hierbij cruciaal. De organisatoren zouden zich moeten willen laten controleren.
  6. Bovenstaande vraagt ook extra handhavingscapaciteit. Die moet dus snel geregeld worden. Corona is ook een regionaal probleem, dus mogelijk kunnen andere gemeenten in onze veiligheidsregio bijspringen. Desnoods moeten maar mensen bij een beveiligingsbedrijf ingehuurd worden. En de capaciteit die we hebben moet ook effectiever ingezet worden. Met drie man op de hoek van de Markt even rondkijken en dan weer wegrijden, is geen handhaving maar verspilling van belastinggeld!

Laten we met elkaar een tweede corona-golf voorkomen. Inwoners, ondernemers en organisaties hebben hierin allemaal hun verantwoordelijkheid. Maar de regie moet bij het college liggen en die mag best nog een tandje bijschakelen.