Bericht van de fractievoorzitter

Beste mensen, het zijn moeilijke tijden. Veel vanzelfsprekendheden zijn gaan wankelen. Drie weken zitten we nu thuis en iedereen maakt er het beste van. Deze crisis maakt ook hele mooie dingen los en zichtbaar. Wij, de Goudse VVD fractie, hebben bijvoorbeeld veel bewondering voor de veerkracht van Goudse inwoners en ondernemers. Vrijwel iedereen past zich snel aan. We beseffen ons dat we ook een eigen verantwoordelijkheid hebben.

Over verantwoordelijkheid gesproken: deze is natuurlijk het meest zichtbaar in de inzet en betrokkenheid van alle zorgverleners, handhavers, beleidsmakers en andere crisisbeheersers. Vaak zelfs ten koste van eigen gezondheid en veiligheid, zorgen zij voor ons en onze stad. Ook vanuit het stadsbestuur zijn goede en adequate crisismaatregelen genomen. Het ziet er naar uit dat we met zijn alle bovenop deze crisis zitten.

Ook willen wij een compliment maken aan iedereen die zich niet gek heeft laten maken door mensen die, soms in paniek, aan het hamsteren sloegen of de crisis niet serieus namen. Wij hebben de indruk dat die laatste groep de afgelopen weken snel kleiner is geworden en we hebben ons er niet door mee laten slepen.

Er zijn natuurlijk ook zorgen. Allereerst zorgen om de gezondheid, dat spreekt voor zich. Dit geldt vooral voor de meest kwetsbare inwoners, die geen veilig thuis hebben of die toch al een zwakke gezondheid hebben. Niet iedereen heeft de veerkracht om mee te buigen en zich aan te passen in een tempo dat deze crisis van ons vraagt. Zij hebben onze hulp nodig, van het stadsbestuur, maar ook van u als inwoner.

En tenslotte zijn er ook zorgen over de economie. Op individueel niveau voor de ondernemers, flexwerkers en zelfstandigen, die  opeens zonder of met veel minder inkomen worden geconfronteerd. Op maatschappelijk niveau omdat onzekere tijden ook het wegvallen van bestedingen (van consumenten, bedrijven en overheden) veroorzaakt en daarmee voor economische krimp zorgen. Met mogelijk grote werkloosheid tot gevolg.

Met z'n allen kunnen we een bijdrage leveren om deze zorgen het hoofd te bieden. Door het hoofd zo koel als mogelijk te houden. Door waar mogelijk ook gewoon door te gaan met het leven. Door mensen in de buurt te helpen. Door lokale ondernemers te steunen. 

Uw VVD fractie blijft zich inzetten om met ons allen deze crisis goed door te komen. Dat gaat grote financiƫle consequenties voor de stad hebben, waar we waarschijnlijk nog jaren de gevolgen van gaan ondervinden. Maar niets doen is geen optie!

 

Houd moed en let een beetje op elkaar.