Hoe voorzien we de regio Midden-Holland van schone energie?

Op donderdag 5 maart organiseren de VVD afdelingen regio Midden-Holland een debatavond over Duurzaamheid en Energietransitie met Mark Harbers (Tweede Kamerlid voor de VVD) Mirjam Nelisse (Provinciale Statenlid voor de VVD).

De discussie rond de uitvoering van het Klimaatakkoord laait op. Het moet anders met energie, daar  is elk weldenkend mens het wel over eens. Maar hoe? Gaan er écht al snel wijken van het gas af en is dat dan verplicht? En hoeveel van die spuuglelijke windmolens moeten er dan komen? Enne… de VVD was daar toch op tegen, die windmolens? Of vindt u een paar windmolens langs de Lekdijk geen probleem?

Laten we gewoon helder zijn: de VVD fracties uit de 5 gemeenteraden van de Regio Midden-Holland worstelen met de opdracht die gegeven is door het Rijk. Met wind- en/of zonne-energie gaan we het gewoon niet redden. Er zijn meer innovatieve oplossingen nodig, maar welke dan? Is kernenergie wel een goed alternatief en waar moet die kerncentrale dan komen ? En krijgen we de tijd om dit af te wachten? En wat doen we intussen dan wel, want we moeten toch écht aan de slag! Daarom is ook een belangrijke vraag: wat vindt U?

Allemaal interessante vraagstukken waar we graag met u over willen sparren. Daarom nodigen de gezamenlijke VVD afdelingen u uit voor een liberale debatavond op:

Donderdag 5 maart 2019 van 1930 – 2230 uur

Locatie  Le Baraque Zuidplasweg 12-14, 2761 JL Zevenhuizen

Programma:

1900 – 1930 uur  Inloop met koffie / thee

1930 – 2000 uur Toelichting klimaatakkoord en Regionale Energie Strategie

2000 – 2045 uur Toelichting op landelijk en provinciaal beleid door Mark Harbers en Mirjam Nelisse (incl. vragenronde)

2045 – 2100 uur pauze

2100 – 2200  uur Stellingen en plenair debat met Mark en Mirjam

2200 – 2230 uur Afsluitende netwerkborrel

 

Graag uiterlijk dinsdag 3 maart 2020 aanmelden via h.vogel@krimpenerwaard.nl

Zien we u dan?

 

Namens de VVD afdelingen:

Zuidplas, Gouda, Waddinxveen, Krimpenerwaard, Bodegraven & Gouda