Mobiliteit voor iedereen

Iedereen moet zich vrij kunnen verplaatsen. Transport van personen en goederen dient op een veilige, vlotte, efficiënte en duurzame manier te gebeuren. Om dat te bereiken is het van belang te blijven vernieuwen en te blijven investeren in de infrastructuur voor zowel persoonlijk, vracht-, als openbaar vervoer.

Zo werd in de 13e eeuw het veenriviertje De Gouwe met de Oude Rijn verbonden en vanaf dat moment maakte de regio Gouda deel uit van een belangrijke internationale handelsroute. Dit heeft enorm bijgedragen aan de groei en welvaart in de regio Gouda.

Het is een simpel voorbeeld waarmee het belang van goede infrastructuur die door innovatief denken en regionale samenwerking tot stand komt wordt geïllustreerd.

In de moderne tijd leveren de groei van de bevolking, de intensivering van verkeersstromen, de energietransitie en de noodzaak van een veilige en leefbare samenleving complexe vraagstukken en dilemma’s op.

We zullen antwoorden moeten vinden op de vraag hoe ontsluiting van woonkernen, binnensteden en bedrijfsterreinen kan worden gerealiseerd met als voorwaarde dat dit veilig gebeurt en dat onze omgeving leefbaar blijft.

Mobiliteit is een vraagstuk met lokale en regionale aspecten. Het treft veel verschillende doelgroepen. Daarom gaan wij graag in gesprek met u en horen wij uw mening, ideeën en inbreng.

Daarom nodigen de VVD afdelingen Alphen a/d Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas u uit om van te gedachten wisselen over knelpunten en oplossingsrichtingen met als doel het verbeteren van de bereikbaarheid van onze regio.

Datum: donderdag 6 februari 2020

Locatie: Het kantoor van Nu, Peperstraat 20, 2801 RE Gouda

Het programma:
19:00 Zaal open
19:30 Inleiding door Ellen Lastdrager - Managing Director Traffic & Transport bij TNO
20:00 Centrale vraagstelling
20:30 Break out sessies
21:30 Evaluatie en discussie
22:30 Afsluiting

U mag van ons een inspirerend programma verwachten, van u verwachten wij een prikkelende dialoog.

Doet u mee? Meld u dan aan via de link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqb5BCCgQMz6RLqO6yGt64zqJ0-FaLsVKJQlR5PGfF-4EoSA/viewform