Een nieuw Verkeerscirculatieplan?

Op maandag 14 oktober vond een informatieavond plaats over het verkeerscirculatieplan (VCP) in Gouda. Ruim twintig insprekers gaven inzicht in de gevolgen die de maatregelen hadden voor zichzelf en voor hun achterban. Fractievoorzitter Ronald Verkuijl doet verslag van de avond: "Het College van B&W gokt erop dat mensen in weer en wind toch de fiets nemen. Het plan roept veel vragen op bij de VVD, we verwachten dat mensen om gaan rijden en dat levert gewoon veel meer autokilometers op in onze stad. Het VCP is een combinatie van wensdenken en gokken. Het College van B&W heeft nog voltrekt onvoldoende geluisterd naar de inwoners en ondernemers."

Het Verkeerscirculatieplan kent al een lange historie en bleek noodzakelijk nadat de eerdere Mobiliteitsnota bij de VVD en andere partijen in de Gemeenteraad meer vragen opriep dan het beantwoordde. Een amendement bij deze eerdere Mobiliteitsnota verplichtte het College van B&W na dit debacle dan ook vooral met bewoners in gesprek te gaan. Ruim een jaar later, zaten we weer in de Raadzaal. En het werd tijd. Meerdere keren werden levensreddende verkeersmaatregelen, bijvoorbeeld op de Goudsehoutsingel, vooruit geschoven na te hebben verwezen naar dit alles omvattende plan. De verwachtingen waren dan ook hoog gespannen.


De aanloop

Een paar weken eerder waren de eerste reacties op het VCP al niet hoopgevend geweest: ondernemers uitten hun zorgen vanwege gebrekkig overleg. De VVD ontving verder telefoontjes en mails van bezorgde bewoners. Met het CDA en Gouda Positief besloten we een bijeenkomst voor de woordvoerders van de partijen in de Raad te organiseren om met de ondernemers en inwoners in gesprek te gaan. Ik voelde gisteravond plaatsvervangende schaamte, maar ik sterkte me met de gedachte dat het voor de CDA-vertegenwoordiger in de Raad nog veel erger moest zijn: het college van B&W was wéér niet in staat geweest basale taken tot een goed einde te brengen en het CDA is nota bene onderdeel van deze coalitie met een wethouder in het College van B&W.


Het plan

Als de VVD-fractie naar het Verkeerscirculatieplan kijkt en zeker naar de presentatie van het onderzoeksbureau dan geeft dat in eerste instantie een hoopvol gevoel. Er lijkt serieus onderzoek te zijn gedaan naar de gevolgen van maatregelen op de doorstroming in de stad. Sommige straten worden drukker en andere worden minder druk. Maar al snel roept het plan veel vragen op bij de VVD: maatregelen om de ernstige gevolgen voor de Goudsehoutsingel of de Koningin Wilhelminaweg te verminderen staan er niet in. Welke gevolgen het wel of niet 'knippen' van een straat gehad heeft op de doorstroming staat er ook niet in. Het College van B&W gokt erop dat mensen in weer en wind toch de fiets gaan nemen. De VVD verwacht dat mensen om gaan rijden en dat levert gewoon veel meer autokilometers op in onze stad. Het is plan is totaal niet duidelijk. Maatregelen lijken een slag in de lucht. Voorstanders hebben hun eigen beeld en zwaaien met de door het Rijk betaalde ( en voor niet-ambtenaren vrijwel onbetaalbare ) OV-kaart. We moeten stoppen met 'auto-denken' is een vaak gehoorde kreet. Helaas blijkt dat heel veel mensen geen keuze hebben. En het College geeft juist voor deze mensen niet thuis. 


Een deceptie

En daar zat ik dan tijdens de eerste verkenning. Ruim twintig insprekers gaven inzicht in de gevolgen die de maatregelen hadden voor zichzelf, of voor een achterban. En natuurlijk vonden binnenstadbewoners het vaak fijn als er in theorie minder auto’s door de stad zouden rijden. Maar ook mensen die ooit aan een drukke weg een huis kochten gaven aan blij te zijn als de straat rustiger zou worden door bijvoorbeeld éénrichtingsverkeer. Allemaal logische en valide reacties. Andere insprekers maakten zich meer zorgen over het feit dat ze veel meer kilometers moesten gaan maken om mantelzorg te verlenen, het onderhoud van de CV op acht verschillende adressen op één dag of voor het gewone woon-werkverkeer. Ondernemers zagen problemen voor onze bereikbaarheid en waarschuwden voor 'dorpse' maatregelen in een centraal gelegen stad. Maar het allerbelangrijkste was het signaal dat niemand was gehoord. Het College van B&W was wéér in zijn ivoren toren blijven zitten. Inwoners werden wéér verrast door een plan met grote impact voor de stad. Een deceptie was het. Het was een nieuw PWA debacle, voor de mensen die de Goudse politiek volgen niet bepaald een compliment.


Hardleers

Het College heeft volgens de VVD wederom gefaald als het gaat om participatie. Men praat er veel over, maar het lukt niet. En wat resteert zijn de scherven. Het VCP is een combinatie van wensdenken en gokken: “Laten we gewoon gaan besluiten dit te gaan doen en dan gaan we daarna in gesprek met de stad”. Alsof we in een slechte film zitten. Je zal als verwarmingsmonteur maar afhankelijk zijn voor je mobiliteit, je kinderen naar school willen brengen, naar je werk willen of je bejaarde moeder snel willen bereiken als ze in nood is. Voor dit College doet het niet ter zake. Zij zijn er voor de 'happy few'. Voor de rest van de inwoners en ondernemers is het een hard gelag.


Ronald Verkuijl

Fractievoorzitter VVD Gouda