Business case GoudAsfalt nog niet overtuigend

Op basis van de nu bekende informatie is er nog onvoldoende basis voor een solide financieel gezonde exploitatie van GoudAsfalt. VVD Gouda is daarom nog niet bereid om GoudAsfalt te helpen om eigenaar van het door hen geëxploiteerde terrein over te nemen.

Het is alweer 4 jaar geleden dat een groep bewoners het initiatief heeft genomen om het oude terrein van KWS aan de overzijde van de IJssel te ontwikkelen. Het initiatief heeft de naam GoudAsfalt gekregen.

VVD Gouda is een groot voorstander en supporter van bewoners die initiatief nemen en leuke dingen voor de stad willen. Burgerparticipatie hoort bij een moderne stad. Maar burgerparticipatie mag nooit een schuilnaam voor een subsidieaanvraag worden.

Toen het toenmalige college met een voorstel kwam om op kosten van de gemeente de grond aan te kopen, waren wij heel alert. Het toenmalige college beloofde echter dat de stichting GoudAsfalt de grond zou kopen, maar een jaar nodig had om aan te tonen dat het initiatief structureel levensvatbaar is. Er zou een business case uitwerkt worden, die dat financieel ook zou aantonen.

Inmiddels zijn we bijna vier jaar verder en er is nog steeds geen overtuigingskracht. Niet van het college en niet van GoudAsfalt. Op vragen die wij stellen, komen vage of geheime antwoorden. Blijkbaar wil het college ieder tegengeluid onder de mantel der liefde smoren.

Er zal een moment komen waarop de stichting GoudAsfalt toch de grote stap gaat nemen en de grond wil gaan kopen. Daarvoor zal zeer waarschijnlijk een gemeentegarantie voor nodig zijn. Dit betekent dat een eventueel failliet van de stichting in de toekomst voor risico van de gemeente komt.

Gelukkig hebben we als dekking van dat risico dan natuurlijk de waarde van de grond. Het is echter van belang te realiseren dat die waarde van de grond niet vanzelfsprekend is. Ten eerste is de grond sterk vervuild en daarmee alleen voor bepaalde toepassingen geschikt.

Ten tweede is het onderhoud van de grond en daarop staande gebouwen nu in handen van GoudAsfalt. Zij investeren daar nauwelijks in en het is dus zeer goed mogelijk dat er sprake is van verval en dus waardeverlies. Saillant detail is dat het pronkstukje van het terrein wat volgens GoudAsfalt van monumentale waarde is, de lange Jan, nog geheel geen onderhoud op is gepleegd. 4 jaar lang!

Ten derde is er nu sprake van een initiatief om zonnepanelen te gaan plaatsen. Het college heeft voor 15 jaar vergunning gegeven. Dit betekent dat de grond dus de komende 15 jaar niet geheel vrij bruikbaar is, wat de waarde nog eens verder terugschroeft.

De conclusie van VVD Gouda is dat wij op dit moment niet bereid zijn om GoudAsfalt te steunen met een gemeentegarantie of anderszins financiële steun of garantstelling. Wij steunen graag burgerinitiatieven, maar passen ervoor om te gokken met uw en ons geld.