Goudse taaleis wordt nauwelijks afgenomen!

Begin dit jaar werd in de landelijke media geopperd dat 140 gemeenten geen uitvoering geven aan de, in 2016 ingevoerde, Taaleis Participatiewet.

Door de fractie van de VVD zijn hierover vragen gesteld. De verontrustende reactie van het college geeft aan dat Gouda weliswaar niet onder deze 140 gemeenten valt, maar dat er in 2016 uiteindelijk maar 19 (!) taaltoetsen zijn afgenomen en in 2017 geen enkele!


De gemeente verklaart dat er in 2016 en 2017 resp 441 en 549 inwoners zijn bereikt voor taalondersteuning. Echter, de resultaten van deze taalondersteuning worden niet eenduidig gemeten door de gemeente. Daarnaast is er op dit moment geen enkel zicht op taalachterstanden bij uitkeringsgerechtigden.


Wij zijn van mening dat het beheersen van de Nederlandse taal van essentieel belang is om deelname aan het arbeidsproces te vergroten, maar daarnaast ook om op alle vlakken gewoon mee te kunnen doen!


De VVD wil ook in de komende periode zorgen dat alle inwoners dezelfde kansen krijgen door duidelijke uitvoering te geven aan deze wet en ook de resultaten daarvan te meten zodat bijsturing mogelijk wordt.


Frederiek van Reenen