WET OP DE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENSTEN (WIV)

WET OP DE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENSTEN (WIV)

Wij willen er alles aan doen om Nederland te beschermen. Onze inlichtingendiensten spelen daarin een cruciale rol. De huidige wet die hun bevoegdheden regelt, is echter verouderd. De wet stamt nog uit 2002, toen het internet nog veel minder groot was en sociale media als Facebook en WhatsApp nog niet bestonden. De nieuwe wet zorgt dat de inlichtingendiensten ook op internet terroristen en andere gevaren in de gaten kunnen houden. Want terroristen en criminelen gebruiken al die nieuwe technologie ook.

Natuurlijk mogen de diensten niet zomaar in de privégegevens van willekeurige Nederlanders zoeken. Er zitten strenge waarborgen in de nieuwe wet. De diensten hebben onder andere altijd toestemming nodig van de minister om computernetwerken te onderzoeken en telefoons af te tappen. Ze mogen alleen onderzoek doen naar onderwerpen die de nationale veiligheid raken. Bovendien controleren zware, onafhankelijke commissies van rechters en deskundigen vooraf, tijdens en achteraf of ze zich aan de regels houden. De term ‘sleepwet’ klopt dan ook niet.