Beste bewoners,

Beste bewoners,

Het was weer een wonderlijke week in politiek Gouda. Het begon al met het nieuws van de Goudse ChristenUnie. Elk jaar maakt deze partij een lijst met onderandere welke partijen de meeste vragen heeft gesteld. Het zal jullie niet verbazen dat de ChristenUnie hier heel goed uit de bus kwam.

Dat onderstreepte de partij deze woensdag wederom bij de besluitvormende vergadering. De partij diende een motie in over de Charter Diversiteit. Een echte ChristenUnie motie.
In onze raad staat dat voor “een motie naar de bekende weg, waar niemand dan ook tegen is”. Ook deze keer werd deze motie dan ook gesteund, behalve door de SGP, en zien we deze volgend jaar weer terug in de succes-statistieken van de ChristenUnie.

Overigens zit er nog wel een addertje onder het gras. Toen andere partijen eind vorig jaar ook een motie rond diversiteit indienden kreeg deze geen steun van de ChristenUnie. Sterker, er kwam zelfs een emotioneel betoog waarom we dat niet zouden moeten doen. Voor de goede statistieken wordt ook een snufje hypocrisie dus niet geschuwd.

Overigens werd voor die betreffende besluitvormende vergadering nog een presentatie gehouden door Wethouder Hilde Niezen over de “aanloop” problemen rond de nieuwe afvalinzamelingsystematiek.
Wat niet verbazend was, waren de eerste slides over de successen van gescheiden inzamelen, die zien we namelijk steeds en ook steeds dezelfde, ook al zien mensen uiteraard de ondoordachte en dramatische werkelijkheid van dit plan.

Wat wel verbazing wekte was de eerste stap naar excuses die de Wethouder Niezen maakte. Waar al heel lang wordt gesproken over nascheiding, voor VVD Gouda de toekomst, als onhaalbaar en niet duurzaam, werd nu opeens de deur open gezet.
De reden waarom dat nu niet te doen was lag plots in het “gebrek aan capaciteit” Dat is nieuw.

Kortom, de eerste stap naar excuses van een wethouder die even snel en in haar eigen belang, iets wilde realiseren wat op het vlak van kosten en duurzaamheid al lang achterhaald is.

Overigens is de kans dat deze Wethouder nog terugkeert uiterst klein. Waar de brieven over afval-scheiden-loont al niet getuigen van enige vorm van communicatieve capaciteiten, is zij het vleesgeworden uithangbord van het falen van dit college op het gebied van communicatie.

Communicatie adviseurs, een externe communicatie strateeg en zelfs een wethouder die communicatie als “dossier” heeft hebben niet kunnen voorkomen dat dit college steeds weer door het ijs zakt op het gebied van communicatie.

En als we eerlijk zijn zien we ergens nog wel een stijgende lijn. Aan het begin van deze periode, rond de komst van de PvdA/GoPo Megamoskee was het college nog ronduit onbeschoft en nu lijkt het slechts onhandig, of misschien onkundig.
Hoe dan ook, een dikke onvoldoende.

Dat bleek woensdag ook weer toen Wethouder Niezen moest toegeven dat het grootste deel van de onrust over de af- en toeritten van Gouda vrij makkelijk weg genomen had kunnen worden, nadat zij een maand eerder al had gehoord dat de meest nadelige opties voor Gouda al van tafel waren.
Onbegrijpelijk.

Zo mag je niet met je bewoners en ondernemers omgaan.

VVD Gouda zal zich in ieder geval keihard inzetten voor de bereikbaarheid van Gouda, ook al staat mobiliteit bij dit college niet heel hoog op de agenda.

Kortom, we tellen af.
Gouda verdient een college dat er zit voor de Gouwenaar en niet voor zichzelf. Waar het college een team is dat samenwerkt voor een groter doel, een visie, dat verder reikt dan een collegeperiode. Een college dat afspraken nakomt, transparant is en vooral gezamenlijk aan de slag is om Gouda beter te maken. Eigenlijk alles wat het huidige college niet heeft.

We moeten aan de slag.

Ronald Verkuijl
Lijsttrekker VVD Gouda