12 januari: informatieavond Groen bouwen in Gouda

De nieuwste inzichten voor bouwen in Gouda op basis van levensloopbestendig en groen wonen.
Wilt u meedenken en praten over mooie nog te realiseren projecten te Gouda? Dan nodigen wij u graag uit om samen met initiatiefnemers en architect van gedachten te wisselen.

Op vrijdag 12 januari bent u van harte welkom in de oude muziekschool aan de Westhaven nr 12 te Gouda. Vanaf 18.45 uur inloop, start programma 19.00.

Aan de hand van een zestal maquettes neemt de architect u mee in alle mogelijkheden die op deze locatie mogelijk zijn. Dat doet de architect onder andere op basis van het voorbeeld “Groenstaet”. (lees verder het document .pdf).