Begroting 2018

Tijdens de begrotingsbehandeling van de gemeente Gouda geeft VVD-fractievoorzitter Ronald Verkuijl zijn mening over de keuzes van het huidige college.

Voorzitter,

Het gaat weer goed in ons land en dat zien we ook terug in Gouda. De werkgelegenheid loopt weer op en de mensen krijgen weer meer te besteden. Dat is goed nieuws. Steeds meer nieuwe Gouwenaars vinden Gouda vanwege de uitstekende ligging en de geweldige faciliteiten. Wat hebben we weer genoten op Zotte Zaterdag, tijdens de Havendagen, de Singelloop, bij Rrrollend, tijdens het culifeest, enzovoort. De VVD is trots op onze bewoners die het hart van onze stad vormen.  De vele vrijwilligers, mantelzorgers, buurtfeesters en velen daarbuiten die soms weinig, maar vaak veel tijd vrijmaken om Gouda geweldig te maken. De VVD is daarnaast ook trots op de ondernemers in Gouda, kleine en grote, die de stad levendig maken en die er voor zorgen dat mensen het knusse en unieke van Gouda verkiezen boven betonnen bakken als Zoetermeer.

Wij hebben 2,5 jaar deel uitgemaakt van het dagelijks bestuur van de stad. De linkse koers die het college voerde, in combinatie met eerdere ingezette bezuinigingen, zorgde voor prioriteiten en keuzes waarin wij ons steeds minder konden vinden. Geen lastenverlichtingen maar subsidies, geen veiligheid maar afvalmaatregelen. Wij trokken onze conclusie. Het kon anders en beter, vonden we.

Onze ideeën zijn uiteindelijk toch opgepakt, maar in onze ogen helaas te weinig en te laat. Deze periode eindigt met ruim 2 miljoen euro lastenverlichting. Dat is 2,30 per Gouwenaar per maand. We gaan er niet lacherig over doen; We zijn er nog lang niet, maar het is een goed begin. We zijn blij met de trendbreuk bij inbraakbestrijding waar Gouda meer in is gaan zetten op extra patrouillerende mensen. Daar heeft de Goudse VVD deze periode continu op gehamerd. De resultaten zijn bemoedigend, maar we zijn er nog niet. Boeven blijven vaak boeven, en als we de wortels er niet uittrekken dan komen de problemen vanzelf weer terug. Daar worden nu stappen gezet en we blijven scherp op de resultaten. We zijn benieuwd wat het College verwacht van het ondermijningsfonds uit het nieuwe regeerakkoord. Dat horen we graag.  Maar toch, zeker een dank aan dit College voor deze aanzet. Dit kunnen we de komende jaren uitbouwen!

Maar het zakencollege geeft het in deze begroting ook een beetje op. Begonnen we deze periode nog met goede zin om het huishoudboekje op orde te krijgen, nu lijkt het een wedstrijdje geld uitgeven geworden. Vooral deze begroting staat bol van uitgaves, waarvan soms het nut en de visie ontbreekt, maar waar de bewoners weer flink voor zullen dokken. En dan is die 2,30 per maand natuurlijk snel verdampt. Ooit rekende het college in de 1e begrotingswijziging van 2017 (pag.34) nog met een verwachte schuldquote van 97,4% in 2020, maar nu loopt de schuldquote zelfs na 2020 nog op naar 121,4%. De bezuinigingen van de vorige periode verdampen en we zadelen een nieuw college op met onnodige problemen. We vragen aan het college wat de oorzaak is van die opvallende stijging van de schuldquote?

Het zakencollege heeft wat steken laten vallen, voorzitter, de vertrouwelijke stukken stapelen zich op, mobiliteit is visieloos, het geld wordt over de balk gesmeten, er zijn weer meer ambtenaren[1], ons vastgoed is verkwanseld en de effecten zijn minimaal. Sterker nog, de ondernemers morren over de kinderachtige houding van dit College en de bewoners morren over vervuilde straten en overvolle bakken. Er is nog een hoop te doen. En dan is zo een laatste begrotingsbehandeling een mooi beginpunt!

En daarom eindigen we positief. Dit is het laatste echte feit van dit zakencollege. We gaan richting de periode van de verkiezingen. Dat is een kans. Vooral om het Goudse geld weer goed en efficiënt in te zetten. Mensen moeten krijgen waar ze recht op hebben. Geen tonnen in bodemloze putten en slecht onderbouwede ideeën. De VVD wil dat elke euro twee euro oplevert, niet het gevolg aanpakken, maar de oorzaak, niet de put dempen, maar de koe omleiden, niet tegen maar met de ondernemers en niet over maar met de bewoners. Neem de hondenbelasting; Kost 150.000 euro om te innen en levert 236.000 euro op. Zo moet het dus niet. Er is duidelijk nog een hoop te doen en daarom danken we dit college vooral voor de kansen. Ze liggen voor het oprapen.

En ten slotte, als we het toch over tonnen hebben. Helemaal achterin de begroting, op pagina 99 en 100, staan nog een paar punten. Het venijn zit duidelijk in de staart. U vraagt de raad op deze verscholen plek even akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van ruim 3 miljoen investeringskrediet en daarmee de schuldenlast te verhogen met 3 miljoen. Waarom staat dat niet expliciet in het raadsbesluit?[1] van 428 naar 436