Onrechtmatige korting voor ZZP-ers in de zorg

Een deel van deze zorg wordt in Gouda door ZZP-ers geleverd. In de verordening is opgenomen dat deze ZZP-ers een lagere vergoeding voor hun werk krijgen dan andere zorgaanbieders. Ze krijgen maar liefst 20% minder vergoeding voor hetzelfde werk. Voor de VVD is dit een zeer kwalijke rechtsongelijkheid. ZZP-ers zijn hardwerkende Nederlanders, die op zijn minst een gelijke behandeling mogen verwachten.

 

De VVD heeft daarom voorgesteld om deze korting te schrappen. Helaas was daar geen meerderheid in de raad voor. Zelfs de PvdA, toch een partij die tegen uitbuiting van ZZP-ers is, wil de korting niet schrappen. De ChristenUnie heeft wel een zeer bijzondere kijk op deze zaak. Hun stelling is dat ZZP-ers nu eenmaal goedkoper kunnen werken en dat dat niet met een gelijk tarief mag worden gecompenseerd. Het echte verhaal is echter dat ZZP-ers nu eenmaal goedkoper kunnen werken en dat dat niet met een korting mag worden bestraft.

 

De VVD is en blijft een partij die opkomt voor de belangen van hardwerkende Nederlanders. We blijven de ontwikkelingen op dit gebied dan ook nauwlettend volgen. Als u een ZZP-er bent, die op deze wijze gekort wordt, laat ons dan weten op welke wijze u hierdoor wordt geraakt.

 

In maart zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Na die verkiezingen komt een nieuw stadsbestuur en ontstaan weer nieuwe kansen om deze rechtsongelijkheid te schrappen. Dat kunnen we alleen met uw steun. Stemt dus VVD in maart!