Heeft afvalscheiden wel zin???

Heeft afval scheiden wel zin??? De VVD Gouda heeft ernstige twijfels! Betalen we niet veel te veel voor afval in Gouda?

In het voorjaar van 2017, op 8 maart, werden de tarieven vastgesteld voor het nieuw in te voeren “afval scheiden loont”. De VVD Gouda had bij aanvang een goed gevoel bij een systeem waarbij de vervuiler zou gaan betalen. Maar in de loop van het proces is die positie verandert.

Vooral omdat in de aanloop naar de besluitvorming een bezorgde Gouwenaar een brief naar de raadsleden stuurde en wij hem uitnodigden voor een gesprek. Zijn verhaal was glashelder. “het project Afval scheiden loont” is niet duurzamer en zeker niet goedkoper. Daarnaast krijgt de gemeente via een afvalfonds extra geld om de kosten voor het inzamelen van plastic verpakkingen (en drankenpakken) te dekken. Dat fonds wordt gevormd door inleg van bedrijven die de verpakkingen produceren zoals Friesland/Campina , Coca Cola, Proctor&Gamble etc.etc. Die verpakkingen koopt u, in de winkel. Dat fonds keert dus uit aan de gemeente. Kortom, voor scheiding heeft u al een keer betaald en de vervuiler betaalt aan het afvalfonds.

De besluitvorming liep als verwacht. Wegkijkende partijen waren blij met deze manier van afvalverwerking vanwege de duurzaamheid en omdat de goede scheider ook nog goedkoper uit zou zijn. Die avond heeft de VVD in de raad uitgelegd dat dat slechts een korte termijn visie is. Innovatie zit niet in het neerzetten van drie prullenbakken op een balkonnetje of in het heen en weer lopen met meerdere afvalstromen naar even zoveel bakken. U weet namelijk ook dat u de plakband vaak niet van de kartonnen doos haalt en dat er vast nog resten shampoo zitten in de door u weggegooide fles. Kortom, zoals wij afval gaan scheiden, kost het meer dan het oplevert.

De VVD vroeg in ieder geval te wachten tot de resultaten van het onderzoek (december 2017) van het VNG. Dan zouden we meer weten over bronscheiden versus nascheiden. Maar de meeste partijen konden of wilden dat geduld niet opbrengen. Er moest een symbool komen van karton naast overvolle bakken, lelijke zakken aan lantaarnpalen en een rommelige communicatie. Onze weerstand mocht niet baten.

Op 5 oktober viel in de Telegraaf te lezen dat menig afvalrapport in de prullenbak verdwijnt. Dat verbaasde ons niets. Daarbij werd verwezen naar het CPB rapport van twee weken eerder waarin daarnaast werd gesteld dat er amper milieuwinst wordt behaald.

De huidige methode van inzamelen van kunststofverpakkingen bij de burger die de sorteerbedrijven met veel inspanning en kosten moeten uitsorteren levert bitter weinig op. De kwaliteit is te slecht om goed te recyclen. De uiteindelijke conclusie in het artikel is dat de samenleving er 120 miljoen euro instopt en er 20 miljoen voor terugkrijgt, zonder noemenswaardige milieuwinst

In steeds meer gemeenten moet bovenop de afvalstoffenbelasting extra betaald worden om het restafval kwijt te raken. Hierdoor wordt het kunststof en GFT nog meer vervuild. Zo ook in onze gemeente.

Diverse deskundigen geven aan dat het machinaal scheiden van kunststofverpakkingen en drankpakken uit het restafval en deze vervolgens te sorteren (het zgn. nascheiden van restafval) veel effectiever is. Er wordt tot 4 keer meer plastic teruggewonnen en de kwaliteit van het gesorteerde kunststof is door alle machinale stappen stukken beter is. Zo wordt het milieu stukken beter bedient. Wij verwijzen daarbij graag naar de reactie van de econoom Gradus op het cpb-rapport : https://www.telegraaf.nl/…/mensen-laten-zich-niet-voor-de-g…

Om die reden stelde VVD Gouda conform artikel 38 van het Reglement van Orde de volgende vragen:

1) Bent u bekend met genoemd artikel en CPB rapport?

2) Bent u het met de VVD eens dat de kosten voor het milieu en voor de inwoners op de (middel)lange termijn zwaar moeten wegen in besluitvorming rond afvalverwerking?

3) Bent u het met het CPB en de VVD eens dat de door de gemeente Gouda gekozen manier van afval scheiden waarin de burger extra moet betalen voor restafval en zo een verkeerde prikkel is en dat daardoor de vervuiling van andere afvalstromen zoals kunststof en groen- en tuinafval toeneemt en wat u doet om deze toename te voorkomen?

4) Bent u het met het CPB en de VVD eens dat we zouden moeten onderzoeken in hoeverre we de kwaliteit van het opgehaalde afval voor verwerking kunnen verbeteren, alvorens we inzameling via de plastic heroes-zakken continueren of verder uitbreiden en zo een nog grotere stroom van slecht te verwerken plastic creëren waarvan de milieuwinst te verwaarlozen is?

5) Bent u het met de VVD eens dat Gouda met het citaat op de gemeentelijke website “Deze stap is goed nieuws voor de duurzaamheid van Gouda en de portemonnee van diegenen die hun afval goed gaan scheiden”, de bewoner feitelijk verkeerd voorlicht door het investeren in een onbewezen theorie en het ontkennen van de meerwaarde van innovatieve mogelijkheden zoals nascheiding, waardoor de bewoner op de langere termijn juist veel duurder uit kan zijn en meer dan nodig bijgedragen heeft aan desastreuze gevolgen voor het milieu?

6) Wat zijn de vervolgacties van de gemeente naar aanleiding van dit rapport?

7) Wordt overwogen om het “afval scheiden loont” project te heroverwegen en te kiezen voor de toekomst en een goedkoper en meer duurzaam alternatief?

Wij wachten met smart op de antwoorden,

Ronald Verkuijl

We slaan door met ons afvalbeleid. Kort gezegd is dat de belangrijkste conclusie die het Centraal Planbureau (CPB) vorige week trok na een langdurige studie. Vooral het scheiden van plastic is peperduur en levert nauwelijks iets op voor ons milieu.
telegraaf.nl