OPEN BRIEF Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Gouda.

OPEN BRIEF


Aan het College van Burgemeester en Wethouders

Van de Gemeente Gouda.


Gouda,  5 augustus 2017

Met groot ongenoegen en verbazing hebben wij, de fracties van VVD, SP, GBG, Goudse 50+ en PvdD, kennis genomen van de berichtgeving omtrent de HHT (huishoudelijke hulp toeslag).

Allereerst is het u blijkbaar niet gelukt om tijdig, transparant en correct de betrokken inwoners te informeren over de gang van zaken met betrekking tot de HHT. Als we onze inwoners serieus nemen en hen meer zelfredzaam willen laten zijn, hebben we als gemeente de verantwoordelijkheid om dat makkelijker te maken of in ieder geval niet moeilijker. Het is uw college wederom niet gelukt om de communicatie en informatie naar onze inwoners nu rond de HHT goed te doen, terwijl  er nota bene vorig jaar een aparte wethouder voor onder meer de communicatie is aangetrokken.

Ten tweede verrast ons het tijdstip en de omvang van de korting. De regeling loopt reeds meer dan twee jaar en eindigt over 4 maanden. Nog heel recent heeft de raad bijna een kwart miljoen extra ter beschikking gesteld voor de HHT. Toch lijken we voor het laatste kwartaal een korting van 50% te moeten toepassen om binnen het budget te blijven. Hoe kan het dat dit voor het college als een verrassing komt?

De budgetoverschrijding is volgens u een gevolg van nieuwe instroom in de regeling. Heeft het college dan de doelgroep na meer dan twee jaar nog steeds niet bereikt? Of is hier sprake van mensen die nog een ‘graantje’ willen meepikken en eigenlijk niet tot de doelgroep horen?

Tenslotte is het bijzonder teleurstellend en ook ongepast dat de gemeenteraad via de media over de ontstane situatie is geïnformeerd. Dat is niet passend en het onthouden van tijdig informeren aan de gemeenteraad kan niet onbesproken blijven. 

Ondergetekende fracties roepen het college derhalve op om:

1. Zeker te stellen dat de communicatie richting inwoners en gemeenteraad eenduidig helder en transparant gaat verlopen;

2. Er zorg voor te dragen dat alle zorgaanbieders hetzelfde beleid hanteren. Dat wil zeggen dat zij dezelfde ingangsdatum hanteren en een eventuele korting op dezelfde wijze toepassen. 

3. Wijzigingen in het aantal uren of de prijs per uur tenminste een maand van tevoren worden aangekondigd zodat inwoners tijd hebben om maatregelen te nemen.

4. De aanpassingen in het beleid of in de uitvoering daarvan, dus ook (partiële) afbouw,  vooraf met de raad te bespreken.

Wij zullen de voorzitter van de raad verzoeken om dit agendapunt zo snel mogelijk te agenderen, zodat wij hier verder met elkaar over in gesprek kunnen gaan.

 

Met vriendelijke groet,

Fractie van de VVD, SP, GBG, Goudse 50+ partij en PvdD.