Spreektekst Ronald Verkuijl bij de kadernota 3 juli 2017

Voorzitter, Ik begin graag met wat korte kreten uit onze bijdrage van eind vorig jaar rond het actieplan van het college Tetteroo/Bergman 2. “weinig concreet”, “meer losse einden”, “meer spenderen aan ambtenaren”, “subsidies zonder plan”.

Voorzitter,

Eigenlijk passen de kreten nog steeds 1 op 1. Zeven partijen rukken aan het stuur van onze stad. Zeven partijen die meer aan het pluche hechten dan aan hun eigen ambities en overtuigingen. Een positie van zwakte. Reden voor een beleidsarme periode. Zelfs onder coalitiepartijen klonk gemor over voorliggende nota. “Waar besluiten we eigenlijk over"  hoorden we zojuist nog.


Op één dossier is nog wel beweging. Er is een tekort aan gebedsruimte voor moslims in Gouda. Het college schuwt geen middel om dit voor elkaar te krijgen. Eerst was het bereid zelfs een atoombunker af te breken, het stond toe dat een radicaliserende fondsenwerver meehielp en het is nu zelfs bereid om het bestemmingsplan van de Spoorzone aan te passen, zodat de grond voor een moskee goedkoper kan zijn. Het lijkt wel of we wel een scheiding tussen kerk en staat hebben, maar geen scheiding tussen moskee en staat. De christelijke partijen werden dit weekend dan ook met een stadsorganist gepaaid. Een uitruil in optima forma.

De jaarstukken hebben we onlangs in de raad behandeld. Wat blijkt het toch moeilijk om
transparant conclusies te trekken over de prestaties in het financieel beleid. “De gemeente houdt 13 miljoen over”, stond er in de krant te lezen. 4.7 miljoen te veel rioolheffing geheven, 1.4 miljoen te veel eigen bijdrage voor de WMO betaald, 3,5 miljoen vrijgevallen geld dat toch niet nodig bleek te zijn voor bijvoorbeeld Westergouwe en Spoorzone en dan nog een economische meewind van 2,5 miljoen door de stijging van grondprijzen. Het is een beetje zoals het geld wat ik zogenaamd terug krijg van de energieleverancier als ik heel het jaar teveel betaald heb. Alleen krijg ik nu niets terug, maar viert een wethouder mijn feestje.

Voor de rest was er vooral stilstand de laatste maanden. De klachten in de stad stapelden zich wel op. Overlast rond Shisha lounges, een inbraakrecord, coffeeshopoverlast, Koud asfalt, afval op straat een leeglopende binnenstad, geen stadsmarketing en een subsidie infuus voor de cultuursector. Meer niet.

En dan toch een paar inhoudelijk reacties op dit beleidsarme stuk. Het college neemt in de ogen van de VVD een nogal afwachtende houding aan t.a.v. de Omgevingswet. De VVD vindt dat we de voor ons liggende "beleidsarme" periode moeten benutten om nu alvast te beginnen met schrijven van de Omgevingsvisie die straks nodig is. Dat kan mooi samen met de Toekomstvisie 2030.

De VVD is daarnaast GEEN voorstander van de koerswijziging in de kadernota om voortaan
structureel rekening te houden met tekorten op de bijstandsuitkering. Het blijft voor de VVD principieel, dat aan het uitvoeren van rijksbeleid rijksmiddelen verbonden moet blijven. Aanvulling uit de OZB vindt de VVD principieel onjuist. Ga iets doen dat mensen uit de bijstand krijgt.
Onderneem iets. Zorg voor werkgelegenheid, zorg voor een aantrekkelijk Gouda!

En dan ten slotte duurzaamheid. (stilte) Heeft u het gehoord? Niets dus. Tot zover duurzaamheid bij dit college. Er kwam een duurzaamheidsloket in de stadswinkel, maar door gebrek aan motivatie is deze alweer gesloten. Het lintje is geknipt, er is zogenaamd gescoord, en dan laten we het gaan. Oh sorry, vandaag heet van de naald; Er wordt op maandag geen vlees meer geserveerd in de bedrijfskantine hier. Bühnewerk!.

Voorzitter,
Daarom vult de VVD de kaders graag in, als niemand anders het doet. Wij zien dat er meevallers aankomen en hebben daar ook wel een bestemming voor. Dit jaar hadden we namelijk wèl een eerste plaats te vieren ( die was D66 vermoedelijk vergeten). Op het gebied van de inbraakcijfers.
We staan stijf bovenaan. Dan zou je verwachten dat deze kadernota bulkt van de kreet “we keren het tij”, maar niets is minder waar. Vandaar het eerste kader van de VVD onder de titel; “we keren het tij van de woninginbraken”. Wij komen er per motie op terug.

Als tweede kader zouden we dan vooral nog eens willen benadrukken dat we veel te veel belasting vragen. We weten het niet eens allemaal uit te geven. Bovendien is het maar de vraag of de uitgaven, die we wel doen, wel effectief zijn, zoals bij de nieuwe systematiek van afval scheiden loont, het sponsoren van Koud Asfalt en bij het blijvend subsidiëren van de schouwburg. Om nog maar te zwijgen over dat deel waarvan het college het simpelweg lijkt weg te geven, zoals bij de Ambachtsschool en bij het Bolwerk Geef het geld terug aan de bewoners en “Keer het tij der belastingen” . Wij komen er per motie op terug.

Kortom, voorzitter,

We hebben 1 concrete vraag. Hoeveel geld denkt het college dit jaar echt over te hebben?

Dan komen wij, per motie woensdag met een aantal kaders om het tij te keren.