VVD stelt vragen over vastgoedtransacties gemeente

Soms is het nodig dat je als gemeente eigenaar bent van vastgoed. Of dat nu om een school gaat of een stuk bouwgrond, door het eigenaarschap heb je meer grip op wat ermee gebeurt.

Maar er komt een moment waarop je wat met dat vastgoed gaat doen. Daarbij zijn drie zaken van belang. Ten eerste probeer je natuurlijk zoveel mogelijk geld voor het vastgoed te krijgen. Het vastgoed is immers met belastinggeld gekocht en de verkoopopbrengst komt weer ten goede aan de stad.

Ten tweede probeer je ook maatschappelijke doelstellingen te bereiken met de transactie. Zo kun je voorwaarden stellen aan het gebruik of de ontwikkeling van het vastgoed. Als je het belangrijk vindt dat er bijvoorbeeld meer parkeerruimte komt, kun je dit als voorwaarde in de koopovereenkomst opnemen.

Als derde moet je als gemeente verschillende marktpartijen zo gelijk mogelijk behandelen. Voor de aanbesteding van diensten zijn daar de Europese aanbestedingsregels voor. Voor de verkoop van vastgoed zou je in diezelfde geest willen handelen.

Het is dus vreemd dat de Ambachtsschool aan de Graaf Florisweg voor 150.000 euro is verkocht, terwijl er een openingsbod van een andere projectontwikkelaar van 600.000 euro op tafel ligt. De coalitiepartijen vinden het allemaal heel normaal. Wij willen hier de onderste steen boven hebben.

Het is ook vreemd dat de gemeente grond rondom het Bolwerk en Nonnewater gratis weggeeft en vervolgend de projectontwikkelaar een gedeelte van die grond voor 625.000 euro doorverkoopt. Dan had je die grond toch niet gratis weg hoeven geven? Het is ook vreemd dat bij het doorverkopen van die grond de regels van het spel veranderd zijn. Een aantal voorwaarden is eraf gehaald. Wij hebben daar artikel 38 vragen over gesteld.

VVD Gouda blijft de komende tijd dit soort transacties extra goed in de gaten houden. Wij willen dat de belangen van alle inwoners van Gouda en van de betrokken marktpartijen uiterst serieus genomen worden.