Art. 38 vragen betreffende komst omstreden prediker naar Gouda

De omstreden Belgische imam Tarik Chadlioui is weer opgedoken in Gouda. De VVD in de gemeenteraad van Gouda stelt vragen aan het college.

7 januari 2017

Art. 38 vragen betreffende komst omstreden prediker naar Gouda.
Conform artikel 38 van het Reglement van Orde, heeft de fractie van de VVD de volgende vragen:

Via meerdere online bronnen (http://mivassalam.nl/vanavond-na-asalat-magreb-van-live/) iscgebleken dat de omstreden islamitische prediker Tarik Ibn Ali op 6, 7 en 8 januari 2017 een benefietactie in Gouda houdt ten behoeve van een moskee. Hij roept gelovigen op gul geld te geven opdat zij daarvoor in de hemel beloond zullen worden. Dit alles leidt tot de volgende vragen:

1. Heeft het college kennis genomen van berichten in de media dat de als salafistisch prediker bekend staande imam Tarik Ibn Ali wederom in Gouda is om fondsen te werven voor de aankoop van een gebouw, dat dienst zou moeten doen als moskee, di keer aan de Antwerpseweg?

2. Is het college vooraf op de hoogte gesteld van de komst van deze imam?

3. Wat is het oordeel van het college over de komst van de imam naar gouda en over de door hem te verrichten activiteiten?

4. Wordt door het college, gelet op eerdere ervaringen met betrekking tot de activiteiten, opvattingen en uitspraken van deze prediker, door het college actief gemonitord of de activiteiten, oproepen of uitspraken van deze prediker toegestaan zijn binnen de normen van de Nederlandse wetgeving en binnen de waarden van de Nederlandse samenleving?

5. Is het college bereid handhavend op te treden zodra geconstateerd wordt dat genoemde activiteiten deze normen overschrijden?

6. Vreest het college verstoring van de openbare orde in Gouda als gevolg van de komst van deze imam, mede gelet op de kennelijke verdeeldheid binnen de Marokkaanse gemeenschap in Gouda?

7. Is het college bekend in hoeverre de komst van de imam wordt gedragen door de gehele Marokkaanse gemeenschap?

8. Heeft de gemeente gepoogd te voorkomen dat een prediker een evenement organiseerde binnen de stad?

9. Is er contact geweest met de nationale veiligheidsdiensten over het verleden en de risico’s van de prediker in kwestie?

10. Heeft de gemeente op enigerlei wijze meegewerkt aan het faciliteren van de benefietavonden?