Kevin de Jonge

© VVD Gouda

Leeftijd: 27
Werk: Beleidsmedewerker hulpverleningsorganisatie
Nevenfuncties: Regionaal coördinator waterhulpverlening RVR Hollands Midden (onbezoldigd)
Wijk: Korte Akkeren

Functie:
Fractievoorzitter / gemeenteraadslid
Portefeuilles:

  • Openbare Orde en Veiligheid
  • Algemene bestuurlijke & Juridische zaken
  • Bedrijfsvoering
  • Communicatie
  • Personeel en organisatie
  • Regionale samenwerking
  • Wijkaanpak
  • Ruimtelijke ordening
  • Wonen en wijkontwikkeling


Mijn naam is Kevin de Jonge (1995) en ik woon al mijn hele leven in Gouda. Eerst in de binnenstad en later in Korte Akkeren. In het dagelijks leven ben ik, naast gemeenteraadslid, jurist, werkzaam als beleidsmedewerker/planvormer bij een hulpverleningsorganisatie, operationeel leidinggevende bij de Goudse Reddingsbrigade en coördinator en trainingsacteur bij Stichting OOV-Support.

De rijke historie, het vele water en de centrale ligging zorgen ervoor dat ik van de stad ben gaan houden. Gouda is een dorp in stadskleren, in de positieve zin van het woord. Gouda kan alleen de mooie stad blijven die het nu is, wanneer iedereen meedoet. Vanuit het ideaal van een veilig, waterrijk en leefbaar Nederland en Gouda en de herkenbaarheid van de liberale kernwaarden heb ik mij dan ook aangesloten bij de VVD.

Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 ben ik aangetreden als penningmeester in het afdelingsbestuur en fractiesecretaris. In maart 2019 ben ik vervolgens voorgedragen als burgerraadslid. Een uitdaging die ik met beide handen heb aangepakt. In december 2020 heb ik de kans gekregen om geïnstalleerd te worden als raadslid en in september 2021 kwam daar het lijsttrekkerschap en fractievoorzitterschap bij. Het gemeenteraadslidmaatschap en fractievoorzitterschap mag ik na de verkiezingen van 2022 voortzetten. Hierbij ga ik met veel plezier aan de slag om Gouda mooier en beter te maken, een Gouda dat klaar is voor de toekomst.