Kevin de Jonge

Kevin de Jonge

Leeftijd: 25
Baan: Student / beleidsmedewerker hulpverleningsorganisatie
Wijk: Korte Akkeren

Functie: gemeenteraadslid

Portefeuilles: Openbare Orde en Veiligheid, Regionale samenwerking, Wijkaanpak, Algemene bestuurlijke & juridische zaken, Communicatie, Personeel en organisatie, Ruimtelijke ordening, Stedelijk beheer en Wonen en wijkontwikkeling.


Mijn naam is Kevin de Jonge (1995) en ik woon al mijn hele leven in Gouda. Eerst in de binnenstad en later in Korte Akkeren. De historische binnenstad, het vele water en de centrale ligging zorgen ervoor dat ik van de stad ben gaan houden. Gouda is een dorp in stadskleren, in de positieve zin van het woord. Gouda kan alleen de mooie stad blijven die het nu is, wanneer iedereen meedoet. Vanuit het ideaal van een veilig, waterrijk en leefbaar Nederland en Gouda heb ik mij dan ook aangesloten bij de VVD.

Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2017 ben ik aangetreden als fractiesecretaris. In maart 2018 ben ik vervolgens voorgedragen als burgerraadslid. Een uitdaging die ik met beide handen heb aangepakt. Middels het burgerraadslidmaatschap en het fractiesecretarisschap bij het Lokaal Netwerk Gouda kon ik bijdragen aan hetgeen Gouda nog mooier kan maken. Sinds december 2020 heb ik de stap kunnen maken naar raadslid.

In het dagelijks leven ben ik, naast mijn activiteiten voor de VVD, student HBO-Rechten in Leiden, Beleidsmedewerker bij een hulpverleningsorganisatie, operationeel leidinggevende bij de Goudse Reddingsbrigade en coördinator en trainingsacteur bij Stichting OOV-Support.