Bo Boxma

Bo Boxma

© VVD Gouda

Bo Boxma

Wijk: Westergouwe

Functie: gemeenteraadslid

Portefeuilles: Duurzaamheid en energie, Milieu en dierenwelzijn (waaronder afval), Bewonersparticipatie, Vernieuwing sociaal domein jeugd en welzijn, Maatschappelijke ondersteuning, Publieke gezondheid, Diversiteit en Inclusie en burgerschap