Publieke ruimte

De VVD wil dat Gouda een opgeruimde en schone stad is. Bewoners, bedrijven en ondernemers nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen woon-, werk- en leefomgeving. Een schone wijk vergroot immers de leefbaarheid van de buurt en het welzijn van inwoners. Iedereen in de stad moet hier een bijdrage aan leveren. Inwoners ruimen hun rommel op, houden hun tuin, balkon en straat schoon. De gemeente doet hetzelfde voor de openbare ruimte.
De VVD wil verrommeling van de wijken voorkomen. De gemeente ziet tot op een schone en verzorgde leefomgeving en moet samen met de inwoners verloedering tegen gaan. De gemeente laat dode dieren ophalen en heeft aandacht voor de opvang van zwerfdieren. Hondenpoep, zwerfvuil, vervuiling rondom afvalcontainers, graffiti en andere overlast wordt aangepakt en vernielingen worden snel hersteld. De kosten worden waar mogelijk verhaald op de veroorzaker. De VVD wil dat Stadtoezicht consequent is in de handhaving. De gemeente dient toe te zien op een schone, verzorgde leefomgeving en dient verloedering tegen te gaan.
De gemeente is verantwoordelijk voor afvalinzameling en –verwerking. De VVD ziet hier mogelijkheden voor (meer) marktwerking en schaalvoordeel door samenwerking met andere partijen of gemeenten. Duurzaamheid is een belangrijk uitgangspunt bij het inzamelen en verwerken van afval.