Ondernemerschap

Ondernemers (en elke andere vorm van particulier initiatief) zijn onmisbaar voor een gezonde economische toekomst. Het zijn ondernemers die investeren in nieuwe ideeën en innovatieve technieken. Het midden- en kleinbedrijf is dé banenmotor van de gemeente.
De gemeente hoeft ondernemers niet te vertellen hoe zij hun bedrijf moeten runnen. Dat weten zij zelf het beste. De gemeente stimuleert ondernemerschap het beste door ondernemers de ruimte te geven. De VVD blijft zich daarom inzetten voor lagere (administratieve) lasten voor ondernemers.
De VVD wil een gedegen economische visie voor de stad realiseren met daarin een duidelijke samenhang tussen de verschillende economische sectoren zoals toerisme, recreatie, onderwijs en zorg. Om deze visie inhoud te geven is samenwerking en goede communicatie vanuit de gemeente nodig met de betrokken partijen.
De VVD ziet daarbij voor de gemeente vooral een faciliterende rol weggelegd.
De VVD wil dat de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt en het imago van Gouda als basis voor deze economische pijlers en sectoren versterkt. De VVD wil inspanningen leveren om meer (innovatieve) bedrijven en daarmee werkgelegenheid naar Gouda te halen. Ook moeten wij de bedrijven die Gouda rijk is koesteren en behouden voor de stad. Inzet van middelen als stadsmarketing draagt hier aan bij.