De stad verdient een visie!

Inmiddels is het 2019. En ik dacht dat het misschien een leuk idee zou zijn om eens een droom voor 2019 op de agenda te zetten. En dan een droom die enerzijds klein is, maar anderzijds veelomvattend en ingrijpend: klimaatadaptatie. Misschien niet direct een onderwerp wat je aan de VVD verbindt, maar ik leg jullie uit dat dit wel het geval is. Het is een kans.

Van de fractievoorzitter

Allereerst natuurlijk de allerbeste wensen voor jou en je naasten!

Inmiddels is het 2019. En ik dacht dat het misschien een leuk idee zou zijn om eens een droom voor 2019 op de agenda te zetten. En dan een droom die enerzijds klein is, maar anderzijds veelomvattend en ingrijpend: klimaatadaptatie. Misschien niet direct een onderwerp wat je aan de VVD verbindt, maar ik leg jullie uit dat dit wel het geval is. Het is een kans.

Vandaar deze droom.

We gaan in Gouda aan de slag met klimaatadaptatie. Niet met oogkleppen op, maar realistisch en met oog voor neveneffecten. Idealistische, maar ondoordachte proefballonnen, zoals we zagen met afval scheiden loont heeft duidelijk aangetoond dat slecht-doordachte ideeën grote gevolgen kunnen hebben. Dat moet met dit onderwerp zeker anders. Nu kan het nog.

Kort en goed, mijn droom is: de helft van de parkeerplaatsen moet op termijn uit de binnenstad weg. En elke plek die dan vrij komt vervangen we voor groen. Een simpele som zou dan zomaar ruim 4800 m2 aan groen opleveren. Dat klinkt misschien ingrijpend, maar volgens mij is dat prima haalbaar.

Laten we eerlijk zijn. In de binnenstad parkeert al bijna niemand voor de deur. Veel binnenstadbewoners rijden meerdere rondjes om een plek te vinden langs een van de prachtige grachten in de binnenstad. Zonde van het geld, de tijd en het milieu. En het zorgt ook nog voor drukte en overlast. Dat kan anders. En dat levert kansen op.

Hoe mooi zou onze stad zijn als we veel minder auto’s hebben langs de Turfmarkt of de Hoge en Lage Gouwe? Wat een prachtig plaatje zou dat opleveren?  Hoeveel meer bezoekers en Gouwenaars zouden dan weer of meer geld uit geven en genieten van onze binnenstad? Wat zullen ondernemers daar veel baat van hebben! Hoeveel extra waarde zou het geven aan de huizen in de binnenstad en belangrijker dan dat: hoe veel gezonder zou onze binnenstad zijn? Onbetaalbaar.

Maar er moeten dan ook realistische oplossingen en alternatieven komen. De stad moet voor bewoners gewoon bereikbaar blijven. Dat vergt visie. En een breder plan.

Mijn droom is dan ook dat we een meerjarenplan maken waarbij we bij alle hoeken van de binnenstad voldoende parkeergelegenheid realiseren. Soms is het er al en soms moet het er nog komen. Op de lange termijn moeten infrastructurele missies zoals de Nieuwe Markt garage en Passage misschien wel wijken voor het grote plan. Die keuzes moet je durven maken. Hoe mooi zou het zijn als we uiteindelijk ook dat deel mee kunnen nemen in een groene zoom om de gehele binnenstad, terwijl de inwoners nog steeds prima kunnen parkeren.

En natuurlijk ontkom je dan ook niet aan de koppelkansen met het terrein van Koud Asfalt. Natuurlijk moet daar een goede parkeerfaciliteit komen. Enerzijds voor de geweldige activiteiten op het terrein, anderzijds voor de bewoners aan die kant van de binnenstad.

En andere parkeerterreinen moeten worden vergroot of misschien wel een etage verhoogd. Bijvoorbeeld bij het Huis van de Stad, het Erasmusplein, de Vossenburchkade, enz. En dan nog zullen er mensen zijn die soms iets verder moeten lopen of fietsen naar hun auto. Dat is vrijwel niet te voorkomen. Maar we moeten het proberen. En natuurlijk maken we plekken voor laden en lossen en parkeren toeristen in een parkeergarage. En wat er voor terug komt is veel meer waard. Althans, in deze droom.

En natuurlijk vergt dat een flinke inspanning, politiek en financieel. Maar laten we erover nadenken. We moeten ook denken aan de opbrengst op de langere termijn. De stad verdient een visie, niet alleen op dit onderwerp maar op heel veel verschillende vlakken. Laat dit een begin zijn.

Laat dit niet een droom zijn maar een begin van een discussie. Een eerste stap om echte stappen te zetten richting onze toekomstige stad. Dan moet je een goede discussie niet uit de weg gaan.

Reacties en opmerkingen? Mail ze naar ronald.verkuijl@gouda.nl